Milewski uniewinniony

Milewski uniewinniony

Sąd w Giżycku (warmińsko-mazurskie) uniewinnił w poniedziałek generała UB Mirosława Milewskiego od zarzutu bezprawnego aresztowanie tuż po wojnie żołnierza AK i  wydania go NKWD.
W czasach PRL Mirosław Milewski był szefem wywiadu i ministrem spraw wewnętrznych. Przez cały, trwający trzy lata proces, nie  przyznawał się do winy.
Sąd uznał, że nie można jednoznacznie dowieść, że to właśnie oskarżony dokonał zatrzymania Czesława B. i przekazania go NKWD. Podkreślił szereg sprzeczności w zeznaniach świadków i dokumentach.
les, pap

Czytaj także

 0