Order Orła Białego

Order Orła Białego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Gronkiewicz – Waltz, Piwowski, Osadczuk, Kuczyński, Rottenberg – uhonorowani zostali przez Prezydenta orderami wysokimi odznaczeniami państwowymi RP.
Z okazji święta rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Aleksander Kwaśniewski wręczył wysokie odznaczenia państwowe 36 osobom, w tym m.in. Hannie Gronkiewicz-Waltz, Markowi Piwowskiemu, Wiesławowi Ochmanowi, Teresie Torańskiej, Waldemarowi Kuczyńskiemu, Annie Rottenberg i Barbarze Piwnik.
"Jest to dla mnie kompletne zaskoczenie" - mówił Bohdan Osadczuk, ukraiński historyk i  publicysta, rzecznik polsko-ukraińskiego pojednania, współpracownik paryskiej "Kultury. Osadczuk uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego.
"To jest ogromne zaskoczenie, że za antypaństwową działalność dostałem państwowe wyróżnienie" - komentował Piwowski. Reżyser kultowego filmu "Rejs" otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
les, pap
 0

Czytaj także