Al Gore odebrał tytuł doktora honoris causa UAM

Al Gore odebrał tytuł doktora honoris causa UAM

Były wiceprezydent USA, Albert Arnold Gore odebrał w Poznaniu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Gore dziękując za zaszczyt podkreślił wagę trwającej w Poznaniu Konferencji Klimatycznej.

Gore gości w Poznaniu na obradach Szczytu Klimatycznego ONZ.

Odbierając tytuł, Al Gore nawiązał do wagi odkryć Kopernika i Galileusza. Jak stwierdził, również i teraz ludzie powinni przestać patrzeć na człowieka i  Ziemię jako na centrum wszechświata.

"Przedstawiciele świata, którzy zgromadzili się w Poznaniu muszą uwolnić się od staromodnego spojrzenia człowieka na tę planetę. Zwiększenie się czterokrotne populacji ziemi w ciągu ostatniego stulecia, rozwój nowych technologii oraz  krótkoterminowe myślenie o konsekwencjach naszych działań - wszystko to  radykalnie zmienia interakcję między człowiekiem a światem" - powiedział

"Wielu naukowców mówi, że mamy 10 lat na dokonanie znaczącej zmiany w  działaniu naszej cywilizacji, w przeciwnym razie stracimy okazję, by zachować klimat, który pozwoli naszej cywilizacji rozwinąć się i utrzymać na tej planecie. Musimy przyjąć i zaakceptować rewolucję naukową, która rozpoczęła się od geniuszu Mikołaja Kopernika" - dodał Al Gore.

Senat UAM przyznał tytuł Gore'owi w dowód uznania za jego wysiłki na rzecz pogłębienia świadomości ekologicznej mieszkańców Ziemi. "Gore podjął się zadania najtrudniejszego: zwrócenia uwagi ludzkości, a  przede wszystkim społeczeństwom i rządom krajów rozwiniętych, na konieczność przemyślenia dotychczasowych priorytetów i poszukiwania tego, co umownie określa się mianem rozwoju zrównoważonego" - powiedział w laudacji promotor doktoratu prof. Józef Orczyk.

Gratulacje z okazji przyznania tytułu złożył Gore'owi m.in. wicepremier Waldemar Pawlak. "Al Gore jest wyjątkowym przykładem polityka, osoby publicznej, która pokazuje, że do twórczego wpływu na losy świata nie potrzeba stanowiska. Stanowisko jest ważne, ale najważniejsza jest pasja i konsekwencja w działaniu" - powiedział Pawlak.

"Najważniejsze jest to, co Gore robi obecnie, ponieważ w sposób niezależny, bez zobowiązania wobec żadnej ideologii, mówi o niewygodnej prawdzie. Wzywa każdego obywatela Polski i USA, aby lepiej zrozumiał to, co jest nieodwracalne. To jest wkład, za który ludzkość będzie mu wdzięczna" - powiedział w czasie uroczystości ambasador Stanów Zjednoczonych, Victor Ashe.

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podjął uchwałę o nadaniu swojej najwyższej godności akademickiej Gore'owi 24 listopada. Albert Arnold Gore jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2007. Doktorat honoris causa dla Gore'a jest 123. przyznanym przez poznański uniwersytet. Wśród honorowych doktorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza są m.in. Maria Skłodowska-Curie, Roman Dmowski, Wisława Szymborska, papież Jan Paweł II oraz Javier Solana.

ND, PAP

Czytaj także

 0

Czytaj także