Związkowcy niezadowoleni z ustawy o Służbie Celnej

Związkowcy niezadowoleni z ustawy o Służbie Celnej

Związkowcy Służby Celnej wnioskują do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego o przerwanie prac nad projektem ustawy o Służbie Celnej i skierowanie go do konsultacji społecznych.

"W trosce o bezpieczeństwo publiczne wnioskujemy o natychmiastowe przerwanie procedowania (projektu) ustawy o Służbie Celnej i przekazanie projektu do rzetelnych konsultacji społecznych, oceny specjalistów oraz oceny zgodności jej zapisów z konstytucją" - czytamy w przesłanej kopii listu związkowców do marszałka Sejmu.

Autorami listu są: Zrzeszenie ZZSC RP, ZZ SNPiA, ZZ Celnicy PL, RSK NSZZ "Solidarność" oraz KP "Porozumienie Białostockie".

Na początku grudnia rząd przyjął projekt ustawy o Służbie Celnej, który ma umożliwić zwalczanie przestępstw skarbowych m.in. podatkowych, celnych i dewizowych.

Przyszła ustawa ma wzmocnić organizację i status funkcjonariuszy Służby Celnej. Projekt zakłada też ujednolicenie trybów kontroli (np. wyrobów i towarów) wykonywanej przez Służbę Celną. Kontrole będą poprzedzane analizą ryzyka, czyli określeniem prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa. Ma to poprawić ich efektywność.

W projekcie funkcjonariuszom celnym przyznano prawo do użycia broni palnej. Będą mogli z niej skorzystać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Może to być np. próba nielegalnego przekroczenia granicy Polski przez zorganizowane grupy osób.

Tymczasem związki działające w Służbie Celnej krytykują projekt.

"Przyjęcie propozycji rządowej w zasadzie uprawnia Służbę Celną do kontrolowania legalnie działających podmiotów, pozostawiając przestępczość poza kontrolą państwa, gdyż skuteczne zwalczanie patologii w zakresie przemytu oraz akcyzy nie jest możliwe przez inne służby" - piszą związki.

"Projekt ustawy zawiera restrykcyjne regulacje obowiązków, rygorów i obostrzeń wobec funkcjonariuszy, nieznane w innych działach administracji państwowej, a nawet formacjach mundurowych, bez równoczesnego wprowadzenia adekwatnych i równoważących te obostrzenia uprawnień. Nie zapewnia też należytej ochrony funkcjonariuszy przed nadużyciami przestępców" - podkreślają.

Ich zdaniem, przyjęcie przez Sejm projektu, spowoduje, że Służba Celna "nie będzie w stanie zapewnić ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu i wywozu towarów".

pap, keb

Czytaj także

 0