Safjan sędzią Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu?

Safjan sędzią Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu?

2 października były prezes TK, prof. Marek Safjan rozpocznie swoją sześcioletnią kadencję sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jego kandydaturę zgłosił polski rząd, teraz zatwierdzi ją Rada Europejska.

Decyzję o wysunięciu kandydatury prof. Safjana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości polski rząd podjął kilka tygodni temu. Jednak - jak powiedział prof. Safjan - "formalnie o nominacji decyduje Rada Europejska".

Prof. Safjan, który jest specjalistą m.in. prawa europejskiego i  konstytucyjnego, zwrócił uwagę, że coraz większe znaczenie mają w Trybunale sprawy, związane z tematyką praw człowieka. Przypomniał też, że  Trybunał Sprawiedliwości ma charakter Sądu Konstytucyjnego Unii Europejskiej; może doprowadzić do unieważnienia aktów wspólnotowych UE, rozpatruje tzw. pytania prejudycjalne - związane z wykładnią prawa wspólnotowego.

"Trybunał zajmuje się najróżniejszymi sprawami; od ochrony konsumenta, ochrony konkurencji i wolnego rynku, aż po współpracę wymiaru sprawiedliwości i  europejski nakaz aresztowania" - powiedział Safjan.

Trybunał został ustanowiony jako oficjalny sąd Wspólnoty Europejskiej w 1988 r. W skład Trybunału wchodzi 27 sędziów, mianowanych przez każde państwo członkowskie. Osoby te muszą spełniać w swym kraju przesłanki powołania na  najwyższe stanowiska sędziowskie lub są najwybitniejszymi autorytetami w  dziedzinie prawa. Obecnie polskim sędzią w Trybunale jest Jerzy Makarczyk. Sędziowie Trybunału są z zasady przedstawicielami Unii Europejskiej i nie mogą orzekać w sprawach, których stroną jest państwo, które ich nominowało.

Prof. Marek Safjan jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Był przedstawicielem Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy, uczestniczy w  pracach Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i francuskich stowarzyszeń prawniczych: m.in. Asociation Internationale de Droit, Ethique et Science, AcadÚmie Internationale de Droit ComparÚ.

Jest autorem ok. 200 publikacji naukowych oraz autorem lub współautorem 18 publikacji książkowych z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego, europejskiego i konstytucyjnego. W swoich pracach podejmuje najnowsze problemy dotyczące etycznych i prawnych aspektów eksperymentów medycznych. W 1997-2006 był sędzia TK, a latach 1998-2006 prezesem TK. Jest członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce.

ND, PAP

Prawdziwa twarz Ludwika Dorna. Posłuchaj i przemyśl -  pitbul.pl

Czytaj także

 1
  • adsenior IP
    Co mój wpis sie nie podobał, bo podawał dlaczego safian jest \"świetnym\" kandydatem na ten urząd?