Chcemy do Unii

Chcemy do Unii

W połowie maja, za przystąpieniem Polski do UE głosowałoby 60 proc. dorosłych Polaków, którzy zadeklarowali, że wezmą lub raczej wezmą udział w referendum nie udział.
Według badania OBOP, przeciw wejściu do UE byłoby 30 proc.
Gdyby referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE odbywało się w połowie maja, zdecydowany zamiar wzięcia udziału w głosowaniu zadeklarowało 43 proc. dorosłych Polaków (w październiku 2000 - 46 proc). Przeszło jedna czwarta - 27 proc. osób uprawnionych "z wahaniem mówi, że +raczej poszliby głosować+" (podobnie jak w  październiku 2000). "Zdecydowanie nie" i "raczej nie" na pytanie o udział w referendum odpowiedziało 9 proc. pytanych (w październiku 2000 w obu przypadkach po 8 proc).
Ośrodek podaje, że 43 proc. (w październiku 2000 - 38 proc.) uczestników referendum, którzy wiedzą w jaki sposób będą głosować deklaruje, że sami o tym zdecydowali. Ważnymi, wskazanymi przez 18 proc. (w październiku 2000 - 17 proc.) czynnikami opiniotwórczymi są "rozmowy z bliskimi osobami (rodziną, sąsiadami, znajomymi) oraz programy telewizyjne (dla 20 proc.). 7 proc. deklaruje natomiast, że sugeruje się opiniami polityków z partii, której są zwolennikami (w październiku 2000 - 12 proc.).
nat, pap

Czytaj także

 0