OBOP: votum nieufności dla negocjatorów

OBOP: votum nieufności dla  negocjatorów

Tylko 39 proc. Polaków uważa, że polscy negocjatorzy z Unią dbają o nasze interesy, 49 proc. deklaruje brak zaufania do nich - wynika z sondażu OBOP.
Zaufanie do polskich negocjatorów, przekonanie, że dbają oni o  nasze interesy narodowe, wyraża obecnie 39 proc. pytanych przez OBOP (w październiku 2000 r. było to 46 proc.), przy czym tylko trzech badanych na stu deklaruje całkowite zaufanie.
49 proc. pytanych twierdzi, że nie ma zaufania do reprezentantów naszego kraju w rozmowach z UE (w październiku 2000 r. było to 43 proc.), przy czym 13 proc. mówi, że zupełnie im nie ufa. 12 proc. badanych nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.
Tylko 14 proc. badanych jest przekonanych, że przedstawiciele Polski w  prowadzonych negocjacjach kierują się przede wszystkim dobrem całego społeczeństwa, tyle samo uważa, że negocjatorzy kierują się głównie obecnymi i przyszłymi interesami państwa.
les, pap

Czytaj także

 0