Okres przejściowy dla rybołówstwa?

Okres przejściowy dla rybołówstwa?

Polski rząd rozważy wystąpienie do Unii o kilkuletni okres przejściowy w rybołówstwie. Chce w ten sposób opóźnić dostęp nowoczesnych unijnych kutrów do polskich łowisk, w przyszłości łowisk UE.
Czasowy zakaz połowów na obszarach wykraczających poza 12 mil dotyczyłby kutrów o długości powyżej 30 m i mocy silnika ponad 611 kW. Stosowałby się do łodzi z państw Piętnastki, ale też do polskich statków. Nie dyskryminowałby zatem obcych jednostek.

O  możliwości wystąpienia z taką propozycją mówił wiceminister rolnictwa Robert Gmyrek w rozmowie z polskimi dziennikarzami w Brukseli po zakończonych w poniedziałek konsultacjach z Komisją Europejską.

Komisarz UE ds. rolnictwa Franz Fischler powiedział, że o tym, czy projekty polskiego rządu nie wprowadzają ukrytej dyskryminacji, przekona się dopiero wtedy, gdy zobaczy pełną listę wszystkich polskich kutrów i ich parametry techniczne.

em, pap

Czytaj także

 0