Ustawa kryzysowa

Ustawa kryzysowa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uchwalona przez sejm ustawa o gotowości cywilnej i cywilnym zarządzaniu kryzysowym ma usprawnić i poprawić działania służb państwowych w wypadkach kryzysu.
W myśl ustawy zostanie połączona Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju. Powstały w ten sposób Krajowy Urząd Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego będzie odpowiedzialny za ratownictwo, ochronę przeciwpożarową, gotowość cywilną i zarządzanie kryzysowe.
Na szczeblu wojewódzkim powstaną Wojewódzkie Urzędy Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego, którymi - w imieniu wojewody - kierować będą szefowie wojewódzkiej straży pożarnej. Cały system będzie się zresztą opierał na strukturach Straży Pożarnej, obecnie najlepiej wyposażonej i przygotowanej do spełniania tego rodzaju zadań.

Ustawa szczegółowo określa "kryzysowe" zadania organów administracji na wszystkich szczeblach - od premiera, poprzez wojewodę, starostę, aż do wójta.

W sytuacjach kryzysowych na najniższym szczeblu decyzje podejmować ma starosta. "Chodzi o to, aby podejmować decyzje mógł jeden człowiek, a nie np. 50-osobowy sztab przeciwpowodziowy. Trwa to krócej i jest skuteczniejsze, choć oczywiście wszelkie sztaby mają za zadania doradzać staroście" - powiedział Józef Płoskonka, wiceszef MSWiA. W razie potrzeby działania na poziomie powiatu będą wojewoda i MSWiA mają koordynować i wspomagać.

Ustawa nakłada też na samorządy obowiązek tworzenia rezerw pieniężnych, które można byłoby wykorzystać w czasie kryzysu, np. powodzi. Rezerwa ma wynosić jeden proc. wydatków danego powiatu, zaś rezerwa wojewódzka 0,2 proc. budżetu województwa.

Ustawą zajmie się teraz Senat.

em, pap

Czytaj także

 0