Ściśle jawne

Ściśle jawne

Senat zdecydował, że oświadczenia majątkowe parlamentarzystów będą jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz miejscu położenia jego nieruchomości.
Przyjmując poprawkę o jawności oświadczeń majątkowych senatorowie wykluczyli głosowanie propozycji Krzysztofa Piesiewicza (AWS) zakładającej jawność jedynie oświadczenia dotyczącego przyrostu majątku w czasie pełnienia mandatu.
Senatorowie przegłosowali poprawki do nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Poprawki te musi jeszcze przyjąć Sejm. Wcześniej Sejm opowiadał się za utrzymaniem oświadczeń majątkowych posłów w tajemnicy. Wielu posłów, w geście niezgody, dobrowolnie podało swoje oświadczenia do wiadomości publicznej.
nat, pap
Czytaj też: Tajne/poufne

Czytaj także

 0