Peres w Warszawie (aktl.)

Peres w Warszawie (aktl.)

Od spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Peresa Dla Pokoju rozpoczął wizytę w Polsce szef izraelskiej dyplomacji Szimon Peres.
Powstałe w czerwcu tego roku pod auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego Stowarzyszenie działa na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Analizuje też stan stosunków polsko-izraelskich. Stowarzyszeniu przewodniczy szef BBN Marek Siwiec.

Centrum dla Pokoju zostało założone przez Peresa w 1997 r., żeby doprowadzić do pokoju na bliskim Wschodzie poprzez rozwój gospodarczy tych terenów, a - poprzez wzrost dobrobytu - promować także współpracę i pojednanie.

Szimon Peres spotkał się też z Aleksandrem Kwaśniewskim . "Prezydent Kwaśniewski zapoznał się z ocenami sytuacji na Bliskim Wschodzie, formułowanymi przez rząd państwa Izrael, przedstawił również swoją wizję rozwoju sytuacji w Polsce" - powiedział po spotkaniu szef BBN, Marek Siwiec.

Peres odwiedzi również ośrodek ZHP "Perkoz" koło Olsztynka, gdzie przebywa 75-osobowa grupa młodzieży z całego świata, która uczestniczy w programie "Tęczowy most" zorganizowanym przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier". Program służy promowaniu tolerancji, tworzeniu klimatu porozumienia i współpracy pomiędzy ludźmi różnych narodów, kultury i wyznań.

em, pap

Czytaj także

 0