Solidarność z Dalaj Lamą

Solidarność z Dalaj Lamą

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kluby UW, SKL i PiS opowiadają się za przyjęciem deklaracji "solidarności Sejmu RP z narodem tybetańskim".
AWS chce, aby projekt wrócił do komisji; SLD wstrzyma się od głosu, a PSL twierdzi, że "nie może" go poprzeć.
W tej sytuacji projekt wrócił do komisji.
"Sejm wolnej Polski będzie kontynuował zabiegi na arenie międzynarodowej o wykonanie wszystkich rezolucji ONZ dotyczących sytuacji w Tybecie, w tym rezolucji z 1959 r., z 1961 r. oraz z 1965 r., gdzie wyraźnie uznano prawo narodu tybetańskiego do samostanowienia, a komunistyczne Chiny wezwano do zaprzestania praktyk pozbawiających naród tybetański podstawowych praw człowieka i wolności" - głosi najbardziej kontrowersyjny fragment projektu deklaracji.
les, pap

Czytaj także