Deja vu (kalendarium)

Deja vu (kalendarium)

Polacy głosując na SLD-UP głosowali na stabilny rząd. Dostaną najprawdopodobniej koalicję SLD/UP-PSL. W latach 1993 - 1997 równie kłótliwą jak jej następczyni AWS-UW.
Poniżej kalendarium konfliktów między SLD i PSL
Październik 1993 (jeszcze przed powołaniem rządu)
Premier Pawlak (PSL) jedzie do prezydenta z listą członków rządu inną niż uzgodniona z SLD.

Styczeń 1994
Premier Waldemar Pawlak (PSL) odwołuje wiceministra finansów Jacka Kawalca. W odpowiedzi Marek Borowski (SLD), minister finansów podaje się do dymisji.
Marzec 1995
Sejm uchwala wotum nieufności dla Waldemara Pawlaka (PSL). Zastępuje go Józef Oleksy (SLD).

Październik 1995
Grupa posłów (głównie PSL i KPN) składa wniosek o wotum nieufności dla Wiesława Kaczmarka (SLD), ministra prywatyzacji. Sejm wotum odrzucił.

Czerwiec 1996
Kolejna próba odwołania Wiesława Kaczmarka, PSL składa kolejny wniosek o wotum nieufności, które Sejm znów odrzucił. SLD atakuje ministrów PSL - przemysłu Klemensa Ścierskiego i współpracy gospodarczej z zagranicą Jacka Buchacza

Wrzesień 1996
Premier Cimoszewicz (SLD) usuwa z rządu Jacka Buchacza, ministra współpracy gospodarczej z zagranicą. PSL grozi zerwaniem koalicji.

Sierpień 1997
SLD i PSL spierają się, czy przyjąć PSL-owski projekt zaliczkowego skupu zbóż. PSL składa wotum nieufności dla rządu premiera Cimoszewicza.
Podczas czteroletniej kadencji zdominowany przez SLD - PSL Sejm dwukrotnie zmieniał premierów: Waldemara Pawlaka na Józefa Oleksego, a tego ostatniego - na Włodzimierza Cimoszewicza.
Jerzy Buzek z AWS stojąc na czele niestabilnego rządu, koalicji, która się rozleciała przetrwał całą kadencję.
magr

Czytaj także

 0