Witaj rezerwo : - )

Witaj rezerwo : - )

Dodano:   /  Zmieniono: 
Absolwenci szkół wyższych, którzy nie otrzymali kart powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego, od 9 listopada przeniesieni zostaną do rezerwy.
Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że poborowi, którzy do 9 listopada staną się absolwentami wyższych uczelni (także licencjackich) i do tego czasu nie otrzymają kart powołania, zostaną przeniesieni do rezerwy.
Rozporządzenie to nie dotyczy jednak poborowych, którzy zostali już skierowani do odbycia służby zastępczej.
O zmianę przepisów wobec absolwentów, których ustawa obliguje do przeszkolenia wojskowego, wystąpił we wrześniu do ministra obrony narodowej Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll.
DO RPO napływały bowiem skargi od absolwentów wyższych uczelni, którzy po ich ukończeniu musieli odbyć przeszkolenie wojskowe, a jeszcze w czasie studiów założyli rodziny.
Absolwenci informowali, że wojskowi komendanci uzupełnień odmawiali skierowania ich na przeszkolenie z powodu braku środków finansowych. Wojsko informowało ich także, że przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby wojskowej nastąpi dopiero po upływie 18 miesięcy od ukończenia studiów. W konsekwencji sytuacja taka utrudniała absolwentom podjęcie pracy, wyjazd za granicę czy korzystanie z bankowych kredytów.
nat, pap
 0

Czytaj także