Nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Arcybiskup Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego został wybrany nowym prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią kadencję
Nowymi wiceprezesami Rady zostali: biskup Janusz Jagucki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i biskup Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Sekretarzem Rady został prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów Andrzej Seweryn, a skarbnikiem - biskup Włodzimierz Jaworski z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Dotychczas prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej był biskup Jan Szarek z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Arcybiskup Jeremiasz jest ekumenistą szczególnie zaangażowanym w dialog z Kościołami ewangelickimi w Europie Zachodniej oraz w tworzenie ekumenicznego klimatu w kontaktach Polskiej Rady Ekumenicznej z Kościołami prawosławnymi Rosji, Ukrainy i Białorusi, powiedział dyrektor rady Andrzej Wójtowicz.

Zdaniem Wójtowicza, wybór arcybiskupa Jeremiasza na stanowisko prezesa Rady jest dowodem "zaangażowania Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w ruch ekumeniczny w Polsce i na świecie".

Arcybiskup Jeremiasz jest rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym jest ordynariuszem prawosławnej diecezji wrocławsko -szczecińskiej. Jest znaną postacią w polskim i światowym ruchu ekumenicznym. W latach 70. i 80. był członkiem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, współpracował także z Konferencją Kościołów Europejskich.

em, pap
 0

Czytaj także