Expo Wrocław

Expo Wrocław

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rząd poprze kandydaturę Wrocławia, starającego się o organizację Światowej Wystawy EXPO 2010. Zdecydował o tym specjalny zespół powołany przez Radę Ministrów.
"Ministerstwo Gospodarki zarekomenduje zgłoszenie przez rząd 30 listopada kandydatury Wrocławia do organizacji w Polsce wystawy EXPO 2010. Decyzję tę podjęto po uzupełnieniu dostępnej Ministerstwu Gospodarki dokumentacji, zawierającej dodatkowe merytoryczne i finansowe uzasadnienie wniosku władz Wrocławia oraz po wyjaśnieniach złożonych przez wojewodę dolnośląskiego" - powiedział Rafał Jesswein, doradca ministra gospodarki.

"Z informacji przekazanych przez wojewodę dolnośląskiego wynika, że koszty, jakie trzeba będzie ponieść przed podjęciem ostatecznej decyzji przez biuro w Paryżu, dotyczące promocji kandydatury, nie powinny przekroczyć 5 mln zł. W większości koszty te finansowane będą z budżetu Wrocławia, budżetów samorządowych i sponsorów, przy pewnym wsparciu środków rządowych" - poinformował Jesswein.

"Wsparcie rządowe wynika z faktu, że zgłoszenie kandydatury jest dobrą promocją Dolnego Śląska jako regionu rozwijającego się gospodarczo, atrakcyjnego inwestycyjnie" - mówił Jesswein.

Wcześniej resort gospodarki złożył wniosek o wycofanie kandydatury Wrocławia. Swoją decyzję minister gospodarki Jacek Piechota tłumaczył m.in. złą sytuacją finansową państwa oraz brakiem szczegółowego biznesplanu wystawy. Twierdził także - powołując się na przykład Hanoweru - że organizacja takiej wystawy jest zwykle deficytowa i Polski w obecnej sytuacji na nią nie stać.

Oficjalną decyzję w sprawie kandydatury Wrocławia na organizatora EXPO 2010 podjął specjalnie powołany w tym celu przez Radę Ministrów zespół, w skład którego weszli wicepremier-minister finansów Marek Belka, wicepremier-minister infrastruktury Marek Pol i minister gospodarki Jacek Piechota.

Wniosek o przyznanie organizacji EXPO 2010, w którym rząd powinien udzielić gwarancji finansowych dla kandydatury Wrocławia, powinien zostać złożony do końca tego miesiąca. W piątek w biurze organizacji EXPO w Paryżu ma nastąpić pierwsza oficjalna prezentacja Wrocławia jako potencjalnego kandydata do organizacji EXPO 2010.

em, pap
 0

Czytaj także