Miller u papieża (aktl.)

Miller u papieża (aktl.)

Pół godziny trwało spotkanie Jana Pawła II z  Leszkiem Millerem w Watykanie. Miller zapraszał papieża do wizyty w Polsce.
"Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby Ojciec Święty odwiedził tym roku Polskę" - powiedział Miller do papieża, żegnając się z Janem Pawłem II w drzwiach biblioteki Pałacu Apostolskiego.
Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Joaquin Navarro-Valls poinformował w wydanym komunikacie, że głównym tematem rozmowy były kwestie integracji europejskiej i sytuacja międzynarodowa.
"W serdecznej rozmowie omówiono (także) stosunki pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską w świetle tradycji religijnej kraju" -  podkreśla dalej watykański komunikat.
Audiencja dla premiera miała charakter prywatny. Papież powitał gościa stojąc w bibliotece, obok stołu, za którym usiedli następnie do rozmowy w cztery oczy.
Po jej zakończeniu do biblioteki zaproszono innych uczestników polskiej delegacji oraz osoby towarzyszące. Premier przedstawiał papieżowi swoją małżonkę Aleksandrę, syna i synową oraz  kilkuletnią wnuczkę, którą papież kilkakrotnie pogładził po głowie.
Podczas wymiany prezentów, premier przekazując papieżowi obraz z  widokiem ul. Piotrkowskiej w Łodzi zaznaczył, iż cieszyłby się, gdyby jego rodzinne miasto znalazło się na szlaku kolejnej podróży papieża do ojczyzny.
Miller otrzymał od papieża płaskorzeźbę o treści bożonarodzeniowej.
les, pap

Czytaj także

 0