W styczniu wyrównania odszkodowań

W styczniu wyrównania odszkodowań

Najstarsi poszkodowani dostaną wyrównania w końcu stycznia lub na początku lutego. Wyniosą one od 100 do 2.750 zł.
Takie są kwoty wyrównań do pierwszej raty odszkodowań dla robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy.
Tabela dopłat została ujawniona po posiedzeniu Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Rada zaakceptowała porozumienie z Niemiecką Fundacją "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość", które przewodniczący obu Fundacji parafowali 21 grudnia ubiegłego roku.
"Każdy otrzyma z Fundacji list zawiadamiający o wypłacie tych wyrównań" - powiedział szef polskiej fundacji prof. Jerzy Sułek.
Porozumienie między obu fundacjami oficjalnie wejdzie w życie po podpisaniu tekstów umów przez stronę niemiecką, co prawdopodobnie nastąpi najpóźniej w poniedziałek 7 stycznia.
nat, pap

Czytaj także

 0