Cmentarz Orląt: otwarcie w kwietniu?

Cmentarz Orląt: otwarcie w kwietniu?

Być może w kwietniu lub maju zostanie otwarty Polski Cmentarz Obrońców Lwowa.
Informację taką podał Walerij Czerep z ukraińskiego ministerstwa budownictwa, który twierdzi, że ustaliły to obie strony podczas czwartkowej wizyty polskiej delegacji we Lwowie.

Według niego strona polska zgodziła się, aby w napisie na tzw. płycie głównej cmentarza nie było takich słów jak "niepodległość", "wolność" i "chwała", gdyż wywołują one sprzeciw miejscowej społeczności.

Nie potwierdza tego polski konsul generalny we Lwowie Krzysztof Sawicki. "Takich ustaleń nie ma" - powiedział.

Według niego, w czwartek przeprowadzono kolejną rundę rozmów, w  trakcie której nie udało się usunąć istniejących rozbieżności co  do ostatecznego wyglądu nekropolii. Nie wykluczył jednak, że do otwarcia Cmentarza Orląt rzeczywiście może dojść za 2-3 miesiące.

W grudniu zeszłego roku strona polska i ukraińska po rozmowach w Kijowie ogłosiły, że usunięto wszystkie sprzeczności w tej kwestii. Ustalono wtedy, że cmentarz zostanie otwarty pod koniec lutego. Potem - w trakcie wizyty w Kijowie na początku roku - potwierdził to premier Leszek Miller. Jednak, podobnie jak wielokrotnie wcześniej, kijowskie ustalenia na temat cmentarza wywołały sprzeciw władz miejskich Lwowa.

Według nieoficjalnych informacji, władze w Kijowie zdecydowały się w tej sytuacji na przesunięcie daty otwarcia cmentarza na okres po wyborach parlamentarnych 31 marca. Według tych samych źródeł jednym z powodów był katastroficznie niski rating proprezydenckiej koalicji "O jedyną Ukrainę". By nie pogarszać jeszcze bardziej notowań tego bloku na zachodniej Ukrainie zdecydowano się na przesunięcie uroczystości na później.

12 stycznia rada miejska Lwowa ogłosiła komunikat, w którym stwierdzono, że Cmentarz Orląt jest gotowy do otwarcia. Jednocześnie zaznaczono w dokumencie, że władze nie dopuszczą do  otwarcia tego "panteonu chwały oręża polskiego". A  takim, według radnych, stałoby się to miejsce, gdyby, jak chcą tego Polacy, na cmentarz wróciły np. kamienne lwy. Inne sporne punkty to pomniki na grobach żołnierzy francuskich i  amerykańskich, napis na płycie głównej i konieczność umieszczenia napisów po ukraińsku (obok polskich) na pilonach z nazwami miejscowości, gdzie toczono boje.

Spór o to, jaki ostatecznie wygląd ma przybrać Cmentarz Orląt, toczy się już kilka lat. W tym czasie kilkakrotnie ogłaszano "ostateczne" daty otwarcia nekropolii.

W ubiegłym tygodniu poinformowano, że prezydent Leonid Kuczma planuje spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim w kwietniu, nie  podano przy tym żadnych szczegółów. Być może jest to wstępna propozycja strony ukraińskiej, by podczas tego spotkania dokonać otwarcia cmentarza.

Na Cmentarzu Obrońców Lwowa spoczywają głównie młodzi Polacy, którzy zginęli w 1918 r. podczas walk o miasto z Ukraińcami.

em, pap

Czytaj także

 0