Uwaga na portfele! (aktl.)

Uwaga na portfele! (aktl.)

Rząd rozpatruje projekty nowelizacji ustaw regulujących pobór podatków w Polsce. Choć zmiany służyć mają ożywieniu gospodarki - przewidują rozwiązania bardzo niekorzystne dla podatników.
Nowelizowane akty to: ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od  niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.
Projekty te są częścią rządowego programu "Przede wszystkim Przedsiębiorczość".
Mimo zachęcającej nazwy - za projektami noweli kryje się próba dodatkowego obciążenia podatnika. Według informacji Radia Zet mała grupa osób zarabiających wyjątkowo słabo objęte zostałyby minimalną stawką podatkową. Wzrosłoby (i to znacznie) obciążenie podatkowe osób zarabiających średnio i przeciętnie.
Zgodnie z wstępnym projektem miałyby obowiązywać cztery stawki podatkowe: 12, 19, 30 i 40 proc.
W I progu do 7.735 zł dochodu podatek wyniósłby 12 proc.; w II progu od 7.735 zł do 32.500 zł - 19 proc.; w III progu od  32.500 zł do 65.000 zł fiskus naliczyłby 30 proc., a w IV progu powyżej 65.000 zł podatnicy zapłaciliby 40-proc. podatek. Te progi oznaczają, że restrykcyjnym, 30 - proc. podatkiem objęte byłyby miesięczne dochody w kwocie netto 1900 zł netto (czyli - mniej niż 500 USD netto, kwota daleko niższa niż zasiłek dla bezrobotnego na Zachodzie Europy).
Ministerstwo Finansów proponuje też m.in. uproszczenie niektórych przepisów podatkowych i możliwość składania zeznań podatkowych elektronicznie. Zmiany mają ograniczyć biurokrację i wzmocnić pozycję podatnika w relacjach z  urzędem. W nowelizacji ordynacji podatkowej resort finansów proponuje wprowadzenie możliwości przeprowadzenia kontroli podatkowej na  wniosek podatnika. Resort chce również wprowadzić zasadę, że jeśli postępowanie podatkowe będzie się toczyć zbyt długo z winy organu podatkowego, to podatnik nie będzie z tego tytułu ponosił konsekwencji finansowych.
Rząd przyjął projekt zmian w ustawach podatkowych przewidujących ułatwienia dla pracodawców. O projektach zwiększenia podatków dla osób fizycznych Marek Belka, wicepremier i minister finansów wypowiadał się w sposób ogólnikowy, unikając jednoznacznych stwierdzeń: - W  tej chwili w Ministerstwie Finansów trwają prace na różnymi wariantami. Ten, który dostał się do mediów, jest dalece niesprecyzowany i jest tylko jednym z wariantów - powiedział.

les, pap
Lista 100 Najbogatszych Tygodnika WPROST

Czytaj także

 0