Precz z abonamentem!

Precz z abonamentem!

Dodano:   /  Zmieniono: 
-To, że obywatele muszą płacić abonament telewizyjny wyznaczony w drodze rozporządzenia, jest niezgodne z konstytucją - uważa prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich.
"Zajmuję się już tą sprawą" - mówił rzecznik praw obywatelskich tygodnikowi "Gazeta Polska".
"Ustawa o radiofonii i telewizji została wprawdzie przyjęta w  1992 r., a więc zanim uchwalono konstytucję, ale w obecnie przygotowywanej nowelizacji tej ustawy nie usunięto starych błędów, co oznacza, że gdyby weszła ona w życie, byłaby niezgodna z konstytucją i można by ją zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego" - tłumaczy Rzecznik Praw Obywatelskich w środowym numerze "GP".
"Obecnie obowiązująca ustawa o radiofonii i telewizji przyjęta została przez Sejm przed uchwaleniem konstytucji i faktycznie sposób ustalania w niej wysokości abonamentu jest sprzeczny z  konstytucją. Projekt nowelizacji ustawy usuwa ten błąd. W noweli zaproponowano zapis, że Krajowa Rada określa co roku wysokość abonamentu na nie większą niż 1 proc. średniego wynagrodzenia w  poprzedzającym roku" - powiedział Juliusz Braun, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Opinię prof. Zolla o niekonstytucyjności obecnie obowiązującej ustawy o rtv podziela m.in. prof. Wojciech Łączkowski, konstytucjonalista, b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
"Mam duże wątpliwości co do zgodności z konstytucją dwóch rzeczy: sposobu pobierania abonamentu oraz zasady domniemania oglądania telewizji publicznej - bo taka faktycznie istnieje. Płacimy abonament za używanie odbiornika rtv, ale przecież wpływy z  abonamentu otrzymuje w całości TVP, a płacić go muszą nawet osoby posiadające wyłącznie platformę cyfrową, na której nie ma  programów telewizji publicznej" - powiedział Łączkowski.

Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że  odbiorniki radiowe i telewizyjne ma w Polsce zarejestrowane 74 proc. gospodarstw domowych. 43,4 proc. z nich nie opłaca abonamentu, przy czym ok. 28 proc. jest z tego obowiązku prawnie zwolnionych (np. kombatanci, inwalidzi, osoby powyżej 75 roku życia).
Miesięczny abonament za użytkowanie odbiorników rtv wynosi aż 14 zł 10 gr. Liczba płacących abonament według KRRiT z roku na rok maleje. W  1999 roku opłaty uiściło 7,208 mln abonamentów, w 2000 już tylko 6,985 mln.
les, pap

Czytaj także

 0