Lustrowanie lustracji

Lustrowanie lustracji

Nowelizacja ustawy lustracyjnej jest niezgodna z Konstytucją, bo Senat wprowadzając poprawki wyszedł poza materię ustawy - Trybunał Konstytucyjny.
Wyłączenie spod lustracji wywiadu i kontrwywiadu oraz uznanie za agentów tylko tych, których współpraca szkodziła Kościołowi i opozycji, a także tryb wprowadzenia przez Senat poprawek - jest niezgodny z konstytucją.
"Poprawka Senatu musi dotyczyć zawsze materii ustawy przyjętej przez Sejm" - podkreślił TK w uzasadnieniu wyroku.
Orzeczenie Trybunalu Konstytucyjnego jest ostateczne. Zapadło niejednogłośnie - 4 sędziów zgłosiło zdania odrębne. Trybunał postanowił, że zaskarżone przepisy stracą moc prawną z dniem opublikowania wyroku w dzienniku urzędowym. Obecnie TK przedstawia uzasadnienie wyroku. Według informacji podawanych przez sekretariat TK, może to potrwać nawet ok. 2 godzin
Przeforsowana w lutym przez SLD nowelizacja wyłączyła spod lustracji wywiad i kontrwywiad oraz służby ochrony granic PRL, a za podlegających jej uznała jedynie tych agentów, którzy szkodzili opozycji, Kościołowi, prawom obywatelskim.
Reprezentanci posłów: PiS, PO, LPR, PSL i SKL, którzy zaskarżyli te poprawki do TK - mówili, że Senat złamał konstytucyjny tryb uchwalania ustaw, wprowadzając do nowelizacji własne poprawki. Pytanie prawne w tej kwestii zadawał też Sąd Lustracyjny.
Reprezentujący Sejm poseł Ryszard Kalisz z SLD wnosił o uznanie konstytucyjności zaskarżonych przepisów. Przekonywał, że Senat miał prawo dokonać poprawek, gdyż tylko rozszerzył definicję współpracy ustaloną wcześniej przez TK, która była zawarta w  sejmowej ustawie. Powtarzał, że nowelizacja nie wyłączyła wywiadu i kontrwywiadu spod lustracji, a jedynie ustaliła, że współpracą nie jest przekazywanie informacji "mieszczących się w zadaniach wywiadu i kontrwywiadu".
Taki sam wniosek złożył przedstawiciel Prokuratora Generalnego Ryszard Stefański.
Według konstytucji, Senat może wnosić poprawki tylko odnoszące się do materii danej ustawy, a nie mogą być one własną inicjatywą ustawodawczą Senatu.
nat, pap

Czytaj także

 0