Hello, Overseas Poles!

Hello, Overseas Poles!

Dodano:   /  Zmieniono: 
Leszek Miller zapowiedział, że rządowy program na rzecz Polonii będzie zmierzał do zapewnienia im prawa do kultywowania polskości w krajach zamieszkania.
"Podstawową zasadą we współpracy rządu z Polonią jest zapewnienie odpowiedzialnego i zrównoważonego partnerstwa emigracji i kraju. Chodzi i o to, aby oprócz racji stanu uwzględnić w programie rządu racje wspólnoty emigracyjnej, by tworzyć takie reguły prawa i taką atmosferę wokół działalności gospodarczej Polonii, która pozwoliłaby prowadzić efektywne dyskusje o przyszłości rozwoju gospodarki w Polsce" - powiedział premier podczas wieczornego spotkania z Polonią uczestniczącą w VIII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii.
Co czwarty Polak mieszka poza granicami RP.
les, pap
 0

Czytaj także