KRRiT na unijny dywanik

KRRiT na unijny dywanik

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ostatnie decyzje koncesyjne KRRiT będą przedmiotem interwencji międzynarodowej organizacja dziennikarskiej "Reporterzy bez granic" w Radzie Europy i Komisji Europejskiej.
Chodzi o nieprzedłużenie koncesji na nadawanie dwóm stacjom: krakowskiemu Blue FM i Twojemu Radiu Wałbrzych. Decyzje te  uznawane za nieuzasadnione spotkały się z powszechną krytyką. Dołączyli do niej "Reporterzy bez granic".

"Jesteśmy zdziwieni, że taką decyzję podjęto bez odpowiedniego umotywowania, bez ostrzeżenia i bez możliwości odwołania. Jeśli zostanie zrealizowana, wskazywałaby, że władza KRRiT jest nadzwyczajna i arbitralna, to jest niezgodna ze standardami Unii Europejskiej w dziedzinie wolności mediów" - napisał w liście do  przewodniczącego KRRiT Juliusza Brauna, Robert Menard, sekretarz generalny organizacji.

Menard zwrócił się o wycofanie się Rady ze swoich decyzji i  "zwrócenie uwagi, aby postanowienia KRRiT nie wykraczały poza uprawnienia wyznaczone zazwyczaj organom regulacji mediów audiowizualnych w społeczeństwach demokratycznych".

Jednocześnie zapowiedział skierowanie interwencji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i jej Sekretariatu, a także Komisji Europejskiej, a  szczególnie do komisarza odpowiedzialnego za rozszerzenie UE.

W tej samej sprawie protestuje także Obserwatorium Wolności Prasy, kierowane przez Andrzeja Goszczyńskiego. Organizacja przypomina, że - zgodnie z zapewnieniami samej Rady - wszyscy nadawcy, którzy nie  łamali prawa lub zapisów koncesji mieli być pewni przedłużenia prawa do nadawania.

"Bulwersujący jest także fakt, że swą decyzję członkowie Rady podjęli nie zapoznając się z wnioskiem koncesyjnym i wbrew przychylnej opinii departamentu programowego KRRiT" - napisali przedstawiciele Obserwatorium. Według nich, decyzja Rady jest pozbawiona motywacji i zagraża wolności mediów oraz ładowi demokratycznemu.

Zarówno w sprawie Blue FM jak i Twojego Radia Wałbrzych KRRiT nie  była jednomyślna. Za nieodnowieniem Blue FM koncesji głosowali: Włodzimierz Czarzasty, Adam Halber, Danuta Waniek, Jan Sęk i Lech Jaworski. Stację poparli: Jarosław Sellin, Waldemar Dubaniowski, Aleksander Łuczak oraz przewodniczący Juliusz Braun. Twoje Radio Wałbrzych popierali: Braun, Dubaniowski, Sellin i Jaworski.

W przypadku Twojego Radia Wałbrzych niektórym członkom Rady nie  spodobało się, że stacja chciała mieć charakter muzyczny. Pracownikom radia udało się z kolei zebrać 12 tys. podpisów mieszkańców Wałbrzycha pod petycją w jego obronie.

Zbyt mały deklarowany udział słowa w programie to argument przeciwników w Radzie Blue FM. Nieoficjalnie mówi się jednak, że  na decyzji zaważył fakt, że Blue FM jest stacją zaprzyjaźnioną z  RMF FM, którego przedstawiciele niejednokrotnie krytykowali KRRiT.

Przeciw decyzji Rady oprócz samych pracowników Blue FM protestowali senatorowie różnych opcji politycznych, środowiska lokalne, artyści, wojewoda małopolski, a także Rzecznik Praw Obywatelskich.

em, pap

Czytaj także

 0