Putin do Kwaśniewskiego i Adamkusa

Putin do Kwaśniewskiego i Adamkusa

O wniesienie wkładu "w budowę wspólnej Europy bez sztucznych barier i linii podziałów" apeluje prezydent Rosji w posłaniu do prezydentów Polski i Litwy.
Putin "wyraził nadzieję, że Polska i Litwa, jako dobrzy sąsiedzi Rosji i kandydaci do Unii Europejskiej, przejawią gotowość do konstruktywnego dialogu z Rosją w sprawie problemów obwodu kaliningradzkiego i w ten sposób wniosą swój wkład w dzieło tworzenia jednolitego, europejskiego obszaru gospodarczego, prawnego i humanitarnego, w budowę wspólnej Europy bez sztucznych barier i linii podziałów".
Chodzi o obowiązek wizowy dla Rosjan. Ma być wprowadzony w chwili wejścia Polski i Litwy do UE. Jego skutkiem ubocznym stanie się to, że mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego nie będą mogli podróżować wgłąb swego kraju bez wiz.
I Polska, i Litwa wielokrotnie deklarowały, że nie chcą wprowadzać wiz dla Rosjan. Uczynią to w chwili wejścia do UE nie z własnej woli, a dlatego, by dostosować się do regulacji wewnątrzunijnych.
les, pap
Czytaj też: Tranzyt pod ziemią?

Czytaj także

 0