Msza św. za ojczyznę. Biskup apeluje: dziennikarze, nie zastępujcie myślenia krzykiem

Msza św. za ojczyznę. Biskup apeluje: dziennikarze, nie zastępujcie myślenia krzykiem

Dodano:   /  Zmieniono: 3
W warszawskiej archikatedrze odprawiono mszę za ojczyznę (fot. PAP/Tomasz Gzell)
Mszą św. w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela rozpoczęły się obchody rocznicowe Święta Konstytucji 3 Maja. We mszy uczestniczy prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Mszy przewodniczy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Homilię ma wygłosić biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.
Oprócz pary prezydenckiej we mszy uczestniczą m.in. szef MON Tomasz Siemoniak, szef BBN Stanisław Koziej oraz liczni generałowie, w tym szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch oraz dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, kombatanci, żołnierze AK, harcerze i mieszkańcy stolicy.

"Konstytucja - zryw heroiczny"

- Dziękujemy Bogu za to, że wzbudził w naszym narodzie wielkich mężów, mocarzy ducha i słowa - twórców Konstytucji 3 maja - powiedział biskup polowy WP Józef Guzdek podczas mszy św. - Konstytucja przez zniesienie przywileju "liberum veto" stała się zasiewem odpowiedzialnej wolności. Jej uchwalenie było nie tylko zrywem heroicznym, ale i zarazem działaniem praktycznym. Miała ona zapoczątkować przemiany ekonomiczno-społeczne i polityczne w Polsce. Niestety, nie doszło do tego. Zaledwie niecałe dwa lata od jej uchwalenia nastąpił drugi, a następnie trzeci rozbiór. Polska przestała istnieć na mapie Europy - mówił biskup polowy. Dodał, że kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja stawały się czasem intensywnego myślenia o odzyskaniu niepodległości i zjednoczeniu narodu.

Bp Guzdek przypomniał też, że w czasie drugiej wojny światowej Święto 3 Maja stało się okazją do zamanifestowania wobec okupanta, że "Polska, choć uciemiężona, nadal żyje". Dodał, że podobnie było pod jarzmem komunizmu, zwłaszcza po roku 1949, kiedy ówczesna władza wprowadziła całkowity zakaz trzeciomajowych obchodów. - Odtąd o święcie Konstytucji 3 Maja przypominali tylko najodważniejsi, w tym duchowni, wygłaszający homilie w  czasie uroczystości ku czci Królowej Korony Polskiej - zaznaczył bp Guzdek.

"Wolność bez odpowiedzialności - to anarchia"

Według bp. Guzdka dziękując za każde słowo zapisane w Konstytucji 3 Maja, trzeba pamiętać o ich wadze i mocy. - Wolność słowa musi jednak nierozerwalnie łączyć się z odpowiedzialnością za to, co mówimy. U  podstaw rozwoju Rzeczypospolitej, troski o dobro wspólne, powinno stać słowo prawdy, pełne szacunku dla drugiego człowieka. Słowa powinny otwierać drzwi do zrozumienia drugiego i rzeczywistości, która nas otacza - mówił duchowny. Bp Guzdek zaznaczył też, że wolność słowa jest jednym z podstawowych praw człowieka i musi się łączyć z odpowiedzialnością. - Czy nadużywanie tej wolności nie oznacza początku anarchii? - pytał biskup.

"Wobec kłamstwa nie można być obojętnym"

- Przyszłość ojczyzny, jej rozwój i pomyślność obywateli, zależą od ich wzajemnego szacunku i harmonijnej współpracy - podkreślił biskup Guzdek. - Ludzie dojrzali i odpowiedzialni są w stanie porozumieć się przynajmniej w sprawach zasadniczych. Potrafią w swoim sumieniu ważyć każde słowo i pytać, czy przyczynia się ono do budowania dobra wspólnego - dodał biskup polowy. Zwrócił się jednocześnie z apelem, by nikt nie pozostał bierny wobec kłamstwa i  oszczerstwa, nienawiści i przemocy. - Nie można nie reagować na słowa pogardy, które niszczą i dzielą. Każde złe słowo musi być dla nas wezwaniem do świadczenia jeszcze większego dobra - podkreślił.

"Dziennikarze! Pamiętajcie o odpowiedzialności!"

Zwracając się do ludzi mediów, bp Guzdek apelował, by byli oni sługami i kustoszami prawdy. - Bierzcie odpowiedzialność za każde słowo -  wypowiadane, zapisane... Nie organizujcie publicznych debat, w których krzyk zastępuje myślenie. Zapraszajcie tych, dla których ważniejsza jest siła argumentów, a nie siła głosu i chęć zaistnienia za wszelką cenę, nawet za cenę poniżenia drugiego - mówił.

Na zakończenie, bp Guzdek zwrócił się z prośbą do wszystkich wiernych o odpowiedzialne korzystanie z daru mowy. - Niech nam obce będą: kłamstwo i obmowa, oszczerstwo, manipulacja słowem, bezpodstawne posądzenia. Do źródła prawdy i wolności płynie się zawsze pod prąd. Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej słabości. Pod prąd źle rozumianej wolności. Miejmy odwagę płynąć pod prąd! - apelował.

Konstytucja uchwalona 3 Maja z 1791 roku była drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku.

PAP, arb

+
 3

Czytaj także