Rada Warszawy kłóci się o Gronkiewicz-Waltz. "Liberał, która podnosi podatki!"

Rada Warszawy kłóci się o Gronkiewicz-Waltz. "Liberał, która podnosi podatki!"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, fot. Wprost
Rada Warszawy udzieliła 20 czerwca absolutorium prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Prezydent powiedziała, że ukończono wiele inwestycji, m.in. związanych z Euro. Opozycja krytykowała ją za podniesienie podatków i opłat oraz prywatyzację SPEC.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 33 radnych, przeciwnych było 16, siedmiu wstrzymało się od głosu. Takim samym rozkładem głosów wcześniej radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. Przeciwko uchwałom głosował PiS, klub SLD wstrzymał się od głosu.

Głosowania poprzedziła kilkugodzinna dyskusja. Gronkiewicz-Waltz oceniła, że ubiegły rok był dla stolicy udany. Podkreśliła, że ukończono wiele inwestycji m.in. związanych z przygotowaniami do mistrzostw Euro 2012 - jak zaznaczyła - przy zachowaniu stabilności finansowej miasta.

- Jest pani jednym z nielicznych liberałów, który podnosi podatki - zwrócił się do prezydent Warszawy przewodniczący klubu radnych PiS Maciej Wąsik. Z kolei przewodniczący klubu radnych SLD Andrzej Golimont krytykował Gronkiewicz-Waltz za prywatyzację SPEC-u przy jednoczesnym zastoju w komercjalizacji niedochodowych spółek.

Ze sprawozdania wynika, że dochody Warszawy w ub. roku wyniosły 11,27 mld, a wydatki 12,27 mld. Deficyt był niższy o 53 proc. od planowanego i wyniósł 1 mld zł. Miasto spełniło wymogi ustawy o finansach publicznych - tzw. reguły finansowej dot. wydatków bieżących i wskaźnika zadłużenia.

Na inwestycje miasto wydało 2,1 mld zł; w tym na komunikację i transport 1,34 mld zł. W ubiegłym roku miasto uzyskało 1,44 mld zł z prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC), które zaspokaja ok. 80 proc. potrzeb cieplnych miasta. Miasto sprzedało 85 proc. akcji koncernowi energetycznemu Dalkia Polska.

sjk, PAP
 0

Czytaj także