Miller: buldożery i centra handlowe na miejscach dzisiejszych ogródków działkowych?

Miller: buldożery i centra handlowe na miejscach dzisiejszych ogródków działkowych?

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. wprost
Szef SLD Leszek Miller przestrzegał, że jeśli Sejm w ciągu 18 miesięcy nie uchwali nowego prawa dotyczącego ogrodów działkowych, to tereny, na których ogrody te znajdują się obecnie, przejmą samorządy lokalne.
- Te będą mogły zrobić z nimi, co zechcą. Można zatem bez większego trudu wyobrazić sobie, że efektem dzisiejszego stanowiska TK, w sytuacji, w której nie będzie ustawy, będą buldożery, które pojawią się na miejscach dzisiejszych ogrodów działkowych, a po tym, jak buldożery odjadą, wyrosną tam nowe centra handlowe, apartamentowce. I nasze miasta, które dzisiaj cieszą się oazami zieleni, przestaną mieć swego rodzaju płuca - podkreślił Miller. Zdaniem szefa Sojuszu, ogródki działkowe służą wielu ludziom nie tylko jako miejsce rekreacji, ale również utrzymania. - Co więcej, ponieważ systematycznie spada liczba polskich dzieci i młodzieży, które są w stanie wyjechać na zorganizowane formy wypoczynku - dzisiejszy rok będzie kryzysowy w tym względzie - to wakacje na działce u dziadka czy babci, staną się jedyną alternatywą dla wielu polskich dzieci i polskiej młodzieży - dodał lider SLD.

Poseł Tomasz Kamiński zapowiedział jeszcze na wspólnym z Jońskim briefingu Sojuszu, że nowy projekt będzie konsultowany ze stroną społeczną, czyli - jak podkreślił - "milionami osób, które spędzają na działkach gros wolnego czasu". - Chcemy, żeby ta ustawa zagwarantowała prawo tym ludziom do tego, aby mogli z tych działek korzystać - powiedział Kamiński. Trybunał Konstytucyjny w środowym wyroku zakwestionował m.in. przepisy określające monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców.

Zgodnie z decyzją TK z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, a nie po 18 miesiącach jak pozostałe zakwestionowane przepisy, straci moc artykuł ustawy, który nakazuje Skarbowi Państwa i samorządom przekazywanie PZD w nieodpłatne użytkowanie gruntów stanowiących ich własność, jeżeli są one przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pod rodzinne ogrody działkowe.

eb, pap
 1
  • bronkotuskozaur   IP
    Przeprosi i procesu nie będzie.

    Czytaj także