Powstaje wirtualna ogólnopolska biblioteka

Powstaje wirtualna ogólnopolska biblioteka

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska Biblioteka Internetowa, gromadząca książki ze zbiorów polskich bibliotek w Sieci, zostanie otwarta już w najbliższą sobotę.
Przedsięwzięcie realizuje Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego Komitetu Badań Naukowych. Mają w nim uczestniczyć m.in. szkoły wyższe i ich biblioteki, Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Narodowe w Krakowie.

W zasobach Polskiej Biblioteki Internetowej znajdą się pozycje z  klasyki literatury polskiej, podręczniki akademickie, publikacje naukowe, książki dla niewidomych, starodruki, archiwalia, czasopisma oraz dzieła malarskie, grafiki i fotografie.

Dostęp do elektronicznego księgozbioru mają mieć wszyscy użytkownicy internetu. Ze względu na konieczność ochrony praw autorskich część dzieł będzie udostępniana płatnie.

Zdaniem twórców projektu, największą zaletą Polskiej Biblioteki Internetowej jest możliwość dostępu do książek z każdego miejsca w  kraju, nawet z małych miejscowości i wsi, m.in. ze szkół, które mają połączenie z internetem.

Tworzenie Polskiej Biblioteki Internetowej będzie finansowane ze  środków KBN.

Odrębnym, tworzonym obecnie projektem KBN, związanym z  gromadzeniem w sieci publikacji, jest Wirtualna Biblioteka Naukowa.

Zwiększy ona elektroniczny dostęp do światowych i polskich zasobów naukowych. Prócz podręczników i monografii znajdą się w  niej np. bazy bibliograficzno-naukowe, pełne teksty czasopism naukowych, archiwum rozpraw naukowych.

sg, pap