Rachunek od Łapińskiego

Rachunek od Łapińskiego

Ukrytą podwyżkę podatku przegłosował Senat. Tzw. składka zdrowotna wzrośnie z 7,75 proc. do 8 proc. Każdy Polak zapłaci z tego powodu kilkadziesiąt złotych, najbogatsi - kilkaset.
Poprawka, by całość składki była wliczona w podatek od osób fizycznych, nie uzyskała poparcia. Tak więc wzrost składki powyżej 7,75 proc. podatnik będzie opłacał dodatkowo z własnej kieszeni. Składka pozostała na uchwalonym przez Sejm poziomie 8 proc. przychodu ubezpieczonego.

Senat nie poparł też poprawek zmierzających do wydłużenia vacatio legis. Ustawa zacznie obowiązywać w 14 dni po ogłoszeniu.

les, pap

Czytaj także

 0