Środowisko akademickie broni się przed rządem

Środowisko akademickie broni się przed rządem

Brama główna Uniwersytetu Warszawskiego (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Środowisko akademickie żąda od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wycofania się ze zmian uderzających w jego niezależność - donosi "Rzeczpospolita".
Jak twierdzi środowisko akademickie, po raz pierwszy od ok. 20 lat resort Barbary Kudryckiej chce złamać zasadę autonomii uczelni. Ich zdaniem, w niezależność uczelni uderzają także propozycje zmian ustawowych resortu finansów. Zagrożone mogą być także finanse uczelni.

Czym jest "uwłaszczenie naukowców"?

- Symboliczna dla tej nowelizacji jest kwestia propozycji zmian w funkcjonowaniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która polega na tym, że działający przez ponad 30 lat niezależny organ chce się zamienić w ciało doradcze ministra nauki - mówi "Rzeczpospolitej" prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich. Ministerstwo chce większego wpływu na wybór władz Rad i ich zadania. Co więcej, resort Kudryckiej proponuje, by zmieniać przewodniczącego Rad co pół roku, a nie - jak dotychczas - co cztery lata. - Propozycje MNiSW w sprawie Rady to jeden z kilku błędów, który znalazł się w projekcie ustawy i który trzeba naprawić, aby rektorzy mogli poprzeć te zmiany - mówi "Rzeczpospolitej" prof. Woźnicki.

Innym przykładem ingerencji w autonomię uczelni jest przekazanie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego uprawnień do nieograniczonej ingerencji w statuty uczelni czy też wprowadzenie tzw. uwłaszczenia naukowców - przekazania im całości praw do własności intelektualnej kosztem uczelni - pisze "Rzeczpospolita". Resort finansów chce z kolei, by uczelnie gromadziły dotacje na kontach Banku Gospodarstwa Krajowego, nie na konta w bankach komercyjnych, jak dotychczas. - Nie wiadomo, co zaoferuje BGK. Jedno jest pewne: zmiana banku będzie dla uczelni niezwykle kosztowna - mówi "Rz" prof. Wiesław Banyś.

"Państwo chce nam narzucić swój monopol"

- Kolejne rządy, reformując sektor szkolnictwa wyższego, poszerzały autonomię uczelni. Otrzymaliśmy wolność w kwestii uchwalania statutów, rekrutacji czy kształtowania płac. Ten ruch ministerstwa jest dla nas nieoczekiwany i niezrozumiały, państwo chce nam narzucić swój monopol w kwestii dysponowania środkami finansowymi – mówi prof. Woźnicki.

sjk, "Rzeczpospolita"

Czytaj także

 2
 • dzkolni   IP
  Uważam, że już dawno powinna być np. mądra, fachowa i przemyślana reforma szolnictwa wyższego tak by poziomem nauczania gonić kraje zachodnie...Jako przykład szkolnictwa artystycznego. dzkolni
  • TARANTULA   IP
   Nowy atak rządu "liberalnego" swobody demokratyczne. Na portalu Bankier.pl dziennikarz
   tytułuje artykulik "Polacy chcą państwa opiekuńczego". Panie szanowny, trzeba nieco pomyśleć
   zanim coś się napisze i puści do sieci. Bo takim tytułem to pan natychmiast kwalifikuje
   negatywnie opinie i potrzeby Polaków. Co to jest "państwo opiekuńcze" ? Daj pan definicję.
   Polacy chcą państwa PRZYJAZNEGO ! Ostatnie regulacje o "elastycznym czasie pracy"
   cofają nas do XIX wieku. Robotnik stanie się niewolnikiem. Uczelniom wyższym rząd chce
   odebrać istniejące "odwiecznie" uprawnienia do decydowania o swoich sprawach.
   Jednoczesnie zamierza się odebrać studentom część "przywilejów" finansowych, chyba
   dlatego, że coś za duzo młodych Polaków i Polek zdobywa wyższe wykształcenie, a przecież
   ono nie będzie potrzebne w tym kraju.