Polka skarży się na Polskę do Parlamentu Europejskiego. Przez związki partnerskie

Polka skarży się na Polskę do Parlamentu Europejskiego. Przez związki partnerskie

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Parlament Europejski (fot.sxc.hu)
Obywatelka Polski wysłała petycję do Parlamentu Europejskiego, w której oskarża Polskę o nieprzestrzeganie unijnej dyrektywy o swobodzie przepływu osób. Jej zdaniem naruszeniem jest odmowa odnotowywania w Urzędach Stanu Cywilnego faktu zawarcia związku partnerskiego w kraju UE.
Kobieta oraz jej partnerka zawarły w 2010 roku związek w Wielkiej Brytanii. Wpisany został do specjalnego rejestru i wedle prawa brytyjskiego, a także prawa 16 innych państw Unii Europejskiej kobiety są w formalnym związku. Próbowały także, by znalazł on się w rejestrze znajdującym się w Polsce jednak spotkała je odmowa ze strony kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Ich zdaniem skoro są obywatelkami Unii Europejskiej, polskie dokumenty stanu cywilnego są ważne na Tereni całej wspólny.

Decyzję odmowną wpisania faktu zawarcia związku do akt podtrzymał wojewoda pomorski.   Dodatkowo powołał się na klauzulę porządku publicznego: "Prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP". Klauzula jest w przyjętej dwa lata temu ustawie Prawo prywatne międzynarodowe.

Po przegraniu spraw w sądach administracyjnych: wojewódzkim i naczelnym, kobiety skierowały petycję do Parlamentu Europejskiego.

- Petycja jest "miękkim" instrumentem: daje jedynie możliwość zainteresowania Parlament Europejskiego określoną kwestią. Natomiast pojawia się w Polsce coraz więcej problemów związanych z brakiem regulacji związków partnerskich. Są sprawy traktowania partnera spoza Unii jako członka rodziny Polaka na naszej granicy. Jest sprawa odmowy wydania aktu urodzenia dziecka, które według prawa brytyjskiego jest dzieckiem dwóch kobiet, które zawarły związek partnerski. I problem wydania paszportu w podobnej sytuacji - powiedziała dr Dorota Pudzianowska, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Gazeta.pl, ml
+
 5

Czytaj także