Polacy! Bierzcie ten SAPARD!

Polacy! Bierzcie ten SAPARD!

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisarz UE Franz Fischler zamierza wysłać do krajów kandydujących - w tym Polski - list zachęcający do szybszego wykorzystania programu wsparcia wsi i rolnictwa SAPARD.
Zdwojenie wysiłków jest tym pilniejsze, że w ślad za SAPARD-em pójdą znacznie większe środki z unijnego funduszu rozwoju wsi dla państw, które przystąpią do Unii w 2004 roku.

Według rzecznika komisarza Gregora Kreuzhubera, Polska jest w środku stawki kandydatów, jeśli chodzi o wykorzystywanie pieniędzy przyznanych jej w ramach SAPARD-u, ale jej też przydałoby się przyspieszenie. Najgorzej wypadają Rumunia i Węgry.

Unia przyznała Polsce w ramach SAPARD 171,6 mln euro z budżetu UE za rok 2000 i 175,1 mln z budżetu za rok 2001. W piątek minister ds. europejskich Danuta Huebner podpisze z Komisją Europejską umowę finansową za rok 2002 na sumę 179,9 mln euro, a w przygotowaniu jest umowa za 2003 na sumę 181,7 mln.

Program istniejący na papierze od 2000 roku w praktyce uruchomiono dla Polski dopiero w czerwcu 2002 roku. Wiele miesięcy zajęło wydanie unijnych rozporządzeń w tej sprawie oraz uzgodnienia Komisji z rządem i akredytacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialnej za zarządzanie programem w Polsce.

Według Kreuzhubera, Komisja przekazała do Polski na razie około 40 mln euro z puli SAPARD-u. Polska przedstawiła wiele dobrych projektów, które służą modernizacji infrastruktury na wsi i które są zgłaszane przez gminy, związki gmin i powiaty.

Gorzej z wykorzystaniem środków, które rząd chciał przeznaczyć na poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych. Tu wnioskodawcami powinny być przedsiębiorstwa i grupy producentów rolnych i ich związki.

Na razie dobre projekty opiewają na sumy sięgające połowy środków przeznaczonych na ten cel z budżetów za lata 2000 i 2001, a  zawarte dotychczas umowy - obejmują niecałe 30 proc. tych środków.

Najgorzej jest z wykorzystaniem środków zarezerwowanych dla indywidualnych gospodarstw rolnych. Zgłoszone dobre wnioski zakładają wykorzystanie niecałych 12 proc. przeznaczonych na to środków.

em, pap

 0

Czytaj także