Forum wybitnie polityczne

Forum wybitnie polityczne

TVP zdjęła z anteny program "Forum". Zastąpi go autorskie "Forum polityczne", do którego będą zapraszani politycy wyłącznie z partii, mających swoich przedstawicieli w Sejmie.
"Forum" miało umożliwiać partiom politycznym przedstawienie ich stanowisk, do czego zobowiązywała publiczną telewizję i radio ustawa o  radiofonii i telewizji. Zgodnie z nią Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała obowiązujące do niedawna rozporządzenie określające tryb postępowania w tej sprawie.

Zalecało ono, by do "Forum" zapraszani byli przedstawiciele partii, które w ostatnich wyborach osiągnęły minimum 3 proc. głosów. W  połowie marca Trybunał Konstytucyjny uchylił jednak to rozporządzenie po zarzutach Rzecznika Praw Obywatelskich, kwestionującego konstytucyjność takich regulacji.

Na efekt nie trzeba było długo czekać, choć pewnie intencja RPO była zupełnie inna.

"De facto to uchylenie decyzji KRRiT pochowało program +Forum+ w tym kształcie do grobu. Jako szefowie anten zostaliśmy zobowiązani do określenia zasad prezentacji stanowisk partii politycznych" - powiedział dyrektor Jedynki Sławomir Zieliński.

Problem w tym, że, jak twierdzi zaskoczony decyzją TVP1 rzecznik TVP Jacek Snopkiewicz, zasady te nie zostały jeszcze wypracowane. Sam rzecznik dowiedział się o niej od dziennikarzy. W ubiegłą środę bowiem zarząd TVP podjął ogólną uchwałę w sprawie dostępu partii do anteny. "Teraz trwa opracowywanie szczegółowych zasad w biurze programowym w  konsultacji z antenami, KRRiT, Sejmem, Senatem i partiami, aby nie tworzyć nowych pól konfliktu" - powiedział Snopkiewicz.

Tymczasem dyrekcja "Jedynki" nie czekając na te ustalenia postanowiła działać metodą faktów dokonanych, powołując "Forum polityczne", do którego mają być zapraszani tylko reprezentanci siedmiu sejmowych klubów partyjnych. Oznacza to, że miejsce przedstawiciela Unii Wolności zajmie reprezentant Unii Pracy.

Szef "Jedynki nie widzi problemu. "O obecności partii politycznych na antenie, na łamach agencji, w prasie decydują atrakcyjność programowa tych partii, jak również stopień poparcia tych partii i ich wpływ na nasze życie, bo wiadomo, że w rejestrze jest chyba ponad 130 partii" - tłumaczy.

Według niego, na zadania wynikające z ustawy o rtv o dostępności partii politycznych do anteny nie należy patrzeć tylko przez pryzmat programu "Forum", bo są też inne audycje publicystyczne jak "Tygodnik Polityczny Jedynki". "Tam przecież w różnych odmianach, różnych obszarach, różnych długościach pojawiają się przedstawiciele partii politycznych".

Twierdzi nawet, że formuła "Forum" nie wynikała z misji TVP określonej w ustawie, a jedynie z rozporządzenia KRRiT. Innego zdania jest były szef Rady Juliusz Braun. "Oczywiście jest to  misja w precyzyjnym rozumieniu tego słowa" - powiedział.

Niezadowolona z decyzji TVP jest Unia Wolności, która o decyzji została listownie powiadomiona we wtorek przez wicedyrektora TVP1 Rafała Rastawickiego. "Eliminowanie nas z +Forum+ jest działaniem, które zamyka mniejszym partiom możliwość mówienia" - uważa przewodniczący UW Władysław Frasyniuk.

Z kolei sekretarz generalny partii Piotr Niemczyk powiedział, że UW traktuje tę decyzję też "jako formę retorsji" za zdecydowane opowiedzenie się za zawieszeniem prezesa TVP Roberta Kwiatkowskiego po apelu komisji śledczej w tej sprawie.

em, pap

Czytaj także

 0