Do Rosji z biletem powrotnym

Do Rosji z biletem powrotnym

Cudzoziemcy odwiedzający Rosję muszą udowodnić, że posiadają wystarczające środki, by się tam utrzymać i móc stamtąd wyjechać.
W zamieszczonym na stronie internetowej Biura Informacji Rządowej akcie prawnym, wyszczególniono listę dokumentów potwierdzających posiadanie środków wystarczających do przebywania na terytorium Rosji i gwarantujących, że dana osoba będzie w stanie wyjechać z tego kraju.

Będą nimi list gwarancyjny od strony zapraszającej, zaproszenie wydane za pośrednictwem rosyjskiego MSW i MSZ, pismo udowadniające turystyczny charakter wyjazdu oraz bilety powrotne (dla osób jadących tranzytem wystarczy gwarancja ich odebrania w miejscu przesiadki).

Udowadniać posiadania środków wystarczających do pobytu w Rosji nie będą musiały osoby jadące w podróż służbową "do zagranicznego przedstawicielstwa dyplomatycznego, konsularnego lub organizacji międzynarodowej akredytowanej w Federacji Rosyjskiej", członkowie oficjalnych delegacji, członkowie rodzin osób pracujących w Rosji oraz osoby mające w Rosji status uchodźców.

Nie wiadomo, w jakim stopniu i w jakiej formie rosyjskie rozporządzenie rządowe będzie egzekwowane wobec obywateli Polski.

em, pap

Czytaj także

 0