Parlament zatwierdził biopaliwa

Parlament zatwierdził biopaliwa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm uchwalił ustawę o biopaliwach. Od 1 października 2003 r. udział bioetanolu w  paliwach powinien wynieść nie mniej niż 3,5 proc. i nie więcej niż  5 procent.
W 2004 roku w ogólnej ilości benzyny wprowadzanej do  obrotu udział biokomponentu ma wynosić 4-5 proc.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 301 posłów, przeciw było 89, wstrzymało się 28.

Wcześniej Platforma Obywatelska prosiła o odłożenie głosowania nad ustawą o biopaliwach. Szef klubu Jan Rokita uważa, że sprzedaż przez Skarb Państwa Kompanii Spirytusowej "Wratislavia" firmie Bartimpex, należącej do Aleksandra Gudzowatego, powiązana jest z  umieszczeniem w ustawie o biopaliwach "9 precyzyjnie ponumerowanych przepisów, które miały gwarantować interesy firmy Bartimpex".

Wg posła, chodzi o artykuły 1, 2, 3, 9, 11, 14, 19, 20, 23.

Rokita poprosił marszałka Sejmu Marka Borowskiego, aby powołał specjalny zespół ekspertów, który miałby ustalić, czy w przepisach ustawy, nad którą miał głosować Sejm, znajdują się przepisy sprzedane - zdaniem Rokity - przez rząd prywatnej firmie.

Po przeanalizowaniu sprawy Borowski uznał, że zastrzeżenia Rokity do projektu ustawy są bezzasadne. Dlatego podjął decyzję, że w czwartek odbędzie się głosowanie nad projektem.

"Sporządzona została ekspertyza, przejrzane dokumenty, odbył się Konwent Seniorów, zastrzeżenia i obawy pana posła Rokity okazały się bezzasadne, dlatego nie ma przeszkód, aby głosować nad tym projektem" - powiedział dziennikarzom Borowski.

Z zarzutami Rokity nie zgadza się również minister rolnictwa Wociech Olejniczak. Natomiast Gudzowaty poinformował na  konferencji prasowej o zamiarze skierowania do marszałka Sejmu wniosku o pozbawienie immunitetu posła Rokity.

Zgodnie z uchwaloną ustawą wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów wymagać będzie zezwolenia, które wydawać będzie ministerstwo rolnictwa. Ustawa określa, że do produkcji biokomponentów mogą być wykorzystywane zakontraktowane surowce rolnicze, surowce rolnicze pochodzące z produkcji własnej oraz  surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy.

Pozwolenie na produkcję biokomponentów będą mieć tylko ci przedsiębiorcy, którzy podpiszą z rolnikami co najmniej 5-letnie umowy kontraktacyjne na dostawę surowców. Rząd co roku, do 31 października, określać będzie w  rozporządzeniu na następny rok kalendarzowy minimalną ilość poszczególnych biokomponentów, jaką będzie miał obowiązek wprowadzić do obrotu producent.

Posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą w  określeniu tej ilości biokomponentów rząd będzie musiał uwzględnić także możliwości branży paliwowej.

Biopaliwa będą mogły być sprzedawane tylko ze specjalnie oznakowanych dystrybutorów. Na dystrybutorze musi pojawić się także informacja o procentowej ilości zawartego w paliwie biokomponentu. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2003 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących zezwolenia na wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2003, oraz  regulacji dotyczących certyfikatów i kontroli jakości biokomponenetów od 1 stycznia 2004 roku.

W połowie listopada 2002 r., Sejm przyjął ustawę o biopaliwach, jednak w styczniu została ona zawetowana przez prezydenta. Według niego, ustawa eliminowałaby z rynku produkcji biokomponentów mechanizmy rynkowe i naruszała interesy konsumentów.

Pod koniec marca Sejm przyjął prezydenckie weto do tej ustawy. Wówczas rząd skierował do Sejmu nowy projekt ustawy.

rp, pap

 0

Czytaj także