Hołd po latach

Hołd po latach

Dodano:   /  Zmieniono: 
W Warszawie odsłonięto po 60 latach tablicę oddającą hołd żołnierzom AK, Batalionów Chłopskich i polskich oddziałów samoobrony poległych w walkach z UPA na Wołyniu.
"Czyn przeminął, wspomnienia o nim pozostaną" - głosi napis na tablicy.

"Polacy polegli na kresach wschodnich nie doczekali wolnej ojczyzny, nikt dotąd nie oddał im honorów, nie postawił pomników, nie ofiarował tablic pamięci - powiedział w wygłoszonej homilii przeor konwentu ojców dominikanów Tomasz Wytrwał. - Ta tablica pamiątkowa to hołd prochom poległych bohaterów, których groby rozsiane są po utraconej, kresowej ziemi".

W trakcie rozpoczętej w roku 1943 na Wołyniu czystki etnicznej, prowadzonej przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i miejscowych chłopów, zginęło od 30 do 60 tys. Polaków. W ich obronie stanęły oddziały AK, Batalionów Chłopskich i polskich oddziałów samoobrony. W akcjach odwetowych zginęło - jak twierdzi strona ukraińska - 10-12 tys. Ukraińców (strona polska szacuje liczbę ofiar na 2-2,5 tys.).

em, pap

+
 0

Czytaj także