Komuniści odebrali własność prywatną. Miller chce, by Duda to naprawił

Komuniści odebrali własność prywatną. Miller chce, by Duda to naprawił

Szef SLD Leszek Miller (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller wystosował list do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zaapelował o podpisanie ustawy reprywatyzacyjnej, która reguluje rekompensaty za odebranie prawowitym właścicielom nieruchomości na mocy tzw. dekretu Bieruta.
Miller apelując do Dudy o podpisanie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 czerwca 2015 roku, które to regulują sprawę rekompensat podkreślił, że przyjęte propozycje "nie jest rozwiązaniem idealnym ani kompleksowy,", ale "pozwala ukrócić oszustwa budzące powszechne społeczne oburzenie mieszkańców Warszawy".

Przewodniczące SLD przypomniał, że przeciwko ustawie nie zagłosował żaden klub parlamentarny, a opinia publiczna w większość "przyjęła (ustawę – red.) z zadowoleniem".

Miller zaskoczony decyzją Komorowskiego

"Tym większe było zaskoczenie, że Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności wyżej wymienionej ustawy z Konstytucją. Działanie to odroczy rozwiązanie problemu tzw. dzikiej reprywatyzacji. Decyzja Prezydenta Komorowskiego powoduje, że istnienie wielu warszawskich obiektów użyteczności publicznej – szkół, żłobków, przedszkoli, placów zabaw, placówek kultury – jest zagrożona" – wskazał Miller i zaapelował o wycofanie ustawy w Trybunału.
 
 "W swoim orędziu mówił Pan o potrzebie budowy wspólnoty wśród Polaków. Fundamentem tej wspólnoty powinno być zaufanie wobec Państwa, jako instytucji broniącej słabszych przed silnymi i bezwzględnymi. Poczucie sprawiedliwości społecznej musi zostać w Polsce przywrócone" – zakończył szef SLD.

Decyzja Komorowskiego

Bronisław Komorowski 4 sierpnia wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy zmieniającej sytuację prawną byłych właścicieli nieruchomości warszawskich odebranych dekretem z 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Ustawa m.in. przyznaje miastu Warszawie i Skarbowi Państwa prawo pierwokupu wobec roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich - rozwiązanie to nie zostało zakwestionowane przez Prezydenta RP.

Ustawa wprowadza ponadto nowe przesłanki rozpatrywania wniosków byłych właścicieli. Są one dla nich niekorzystne bo rozszerzają podstawy prawne umożliwiające odmowę realizacji ich praw. Dodatkowo ustawa pozwala zakończyć prowadzone postępowanie, gdy nie można odnaleźć byłego właściciela. Może to nastąpić, gdy w ciągu sześciu miesięcy nikt się nie zgłosi lub pomimo zgłoszenia nie udowodni swoich praw w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Obie regulacje pogarszają sytuację byłych właścicieli. Mimo, że ich skutkiem może być pozbawienie byłych właścicieli ich roszczeń ustawa nie przewiduje w zamian rekompensaty.

Dekret Bieruta


Tzw. dekret Bieruta z 1945 r. przekazał własność wszystkich nieruchomości i gruntów w granicach miasta samorządowi.

SLD

Czytaj także

 7
 • Sobol IP
  Módlmy się aby tymczasowy parlament odszedł w zapomnienie a w jego miejsce przyszli nowi ludzie, których My wybierzemy. Módlmy się!
  • gregor IP
   Miller to ewidentny przykład negatywnego działania ordynacji proporcjonalnej. Facet wszystko spieprzył, pogrąźył własną partię a mimo tego siedzi w ławie poselskiej chyba ze sto lat. Dzięki Bogu i Kukizowi moźe juź nie ujrzymy go  w następnej kadencji. W tej intencji proponuję "Zdrowaś Mario"
   • naiwny IP
    Ten to wali DEBILA aż przykro słuchać !!!!!!!! typowy czekista sam podprowadził a kto inny ma oddać !!!!!!!!! ten śmieć z ludka nad Wisłą jaja jak berety sobie robi !!!!!!.
    • StAAbrA IP
     Miller sobie jaja z ludzi robi .
     Dziwię się , że mu kopa nikt nie zasadził .
     POlitycznego , ma się rozumieć , bo nowy bojownik , z mową nienawiści , już pedałuje na wyścigówce i z kajdankami w zębach .
     • gilotyna IP
      Miller ty zdradziecki , fałszywy Filistynie miałeś okazję i  to  niejedną z  Kwachem to  załatwić . Miałeś pietra co ??? Wy  Semici nigdy nie  przepuścicie okazji żeby się wzbogacić cudzym kosztem . Ty ,Stoltzman i ta wywłoka co  nie ma  na  bilet won !!! Spróbujcie upomnieć się u następców Bieruta -  siedzą na  Kremlu bądź u  cioci Angeli coś może kapnie !!!