Marszałek Sejmu wysłał list do szefa PE. "Oczekujemy bezstronności w reakcjach na działania parlamentu"

Marszałek Sejmu wysłał list do szefa PE. "Oczekujemy bezstronności w reakcjach na działania parlamentu"

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Marek Kuchciński (fot. k.kupiński/twitter)
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński skierował do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza list w którym odniósł się do komentarzy europejskich mediów w związku ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym. Podkreślił, że sprawa ta jest "przestawiana jednowymiarowo i bez odpowiedniego kontekstu”

 „Aktualnie tocząca się debata i ostatnie działania polskiego Sejmu w sprawie wyboru nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego związane są bezpośrednio z działaniami legislacyjnymi podjętymi przez poprzedni Sejm. Zmiany w prawie krajowym, wprowadzone w czerwcu 2015 roku, umożliwiające Sejmowi poprzedniej kadencji m.in. nominowanie dwóch sędziów Trybunału, w miejsce sędziów, których kadencja miała upłynąć już po zakończeniu tego Sejmu, zostały ocenione przez nowo wybrany w październiku br. Sejm jako wysoce kontrowersyjne. W związku z tym, zostały podjęte natychmiastowe działania legislacyjne w celu naprawy sytuacji, co spotkało się z krytyką niektórych środowisk, opartą głównie na argumentach emocjonalnych”   czytamy w liście.

Marszałek Sejmu zwrócił również uwagę na to, że wyrok TK z 3 grudnia 2015 roku, który stwierdził m.in. że przepis nakazujący poprzedniemu Sejmowi wybór sędziów Trybunału, których kadencje upływają w grudniu 2015 r.  jest niezgodny z Konstytucją.  „Żadna z instytucji europejskich, ani w ramach UE, ani Rady Europy nie odniosła się w najmniejszym stopniu do przyjęcia przez poprzedni Sejm niekonstytucyjnych regulacji prawnych. W związku z tym, należy oczekiwać tej samej bezstronności i powściągliwości w ocenie aktualnej sytuacji." napisał Kuchciński.

Podkreślił również, że "dysproporcja w reakcjach na działania legislacyjne w Polsce, podjęte przez poprzedni i obecny Sejm, odpowiednio w czerwcu i listopadzie tego roku, mogłaby poddać w wątpliwość bezstronność i zasadność zaangażowania instytucji międzynarodowych w procesy demokratyczne w Polsce."

Marek Kuchciński wyraził również nadzieję na  na bardzo dobra współpracę polskiego parlamentu z PE we "wszystkich sprawach związanych z jego celami i zadaniami".

300polityka

 9

Czytaj także