Rząd przyjął specjalną ustawę, bo Kościół organizuje w Polsce zlot młodzieży

Rząd przyjął specjalną ustawę, bo Kościół organizuje w Polsce zlot młodzieży

Dodano:   /  Zmieniono: 29
Wieże Kościoła Mariackiego w Krakowie, fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Rada Ministrów przyjęła projekt specustawy, której celem jest poprawa organizacji wizyty papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży, w których głowa Kościoła katolickiego weźmie udział.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016 roku w Krakowie. Organizatorem imprezy jest Archidiecezja Krakowska, która ma przygotować do dnia 15 maja 2016 roku plan zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i przesłać go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W planie zawarte mają być m.in. przewidywane zagrożenia, opis sposobu identyfikacji uczestników oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za kontakt z państwowymi służbami.

W myśl specustawy policja do końca sierpnia 2016 roku będzie mogła gromadzić i przetwarzać dane o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne służby i instytucje oraz organy ścigania innych państw. Policja będzie mogła także sprawdzić wolontariusza, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto Straż Ochrony Kolei od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 Straż Ochrony Kolei otrzyma prawo do przeszukiwania bagażu podróżnych.

Zabezpieczenie od strony medycznej zapewni uczestnikom wojewoda małopolski. W ustawie zapisano, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę - w uzgodnieniu z ministrem zdrowia - publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

PKP PLK SA jako instytucja odpowiedzialna za przewóz kolejowy uczestników otrzymała prawo do organizowania przewozu okazjonalnego oraz zmian w rozkładzie jazdy, które jednak muszą być ogłoszone na 14 dni wcześniej.

Rząd specustawą chce zobowiązać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do przygotowania wykazu dróg zalecanych dla uczestników ŚDM oraz monitorowania natężenia ruchu na drogach i informowania o nim na stronie internetowej.

W projekcie wskazano w jaki sposób tymczasowo zapewnić  niezakłócony dostęp do internetu i szybkie połączenie z numerem alarmowym 112. W tym celu mają powstać instalacje, które znikną po zakończeniu imprezy. Minister obrony będzie mógł udzielić wsparcia w organizacji przedsięwzięć w zakresie organizacji ŚDM, podobnie jak minister Skarbu państwa będzie mógł przekazać pieniądze TVP SA, Polskiemu Radiu i Katolickiej Agencji Informacyjnej Sp. o.o. dotacji celowej na obsługę medialną ŚDM.

Projekt ustawy zakłada również, że za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen, od uczestników ŚDM nie będzie pobierana opłata konsularna.

CIR

 29

Czytaj także