Darmowe leki dla seniorów i specjalne regulacje na ŚDM. Sejm przyjął ustawy

Darmowe leki dla seniorów i specjalne regulacje na ŚDM. Sejm przyjął ustawy

Dodano:   /  Zmieniono: 17
Sejm (fot.Marcin Chodorowski/Fotolia.pl)
Podczas posiedzenia w piątek 18 marca Sejm przyjął m.in. ustawę wprowadzającą darmowe leki dla osób powyżej 75. roku życia. Posłowie zdecydowali się także na wprowadzenie specustawy regulującej organizację Światowych Dni Młodzieży.

Dzięki przyjętej dziś ustawie, osoby które ukończyły 75. rok życia, będą otrzymywać bezpłatne leki po otrzymaniu recepty od lekarza rodzinnego. Za przyjęciem takiego rozwiązania głosowało 297 posłów, 3 opowiedziało się przeciw. Z prawa wstrzymania się od głosu skorzystało 139 parlamentarzystów.

Darmowe leki dla seniorów 

"Wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat otrzymają bezpłatnie leki, znajdujące się w odrębnym wykazie na liście refundacyjnej. Rozwiązanie to oznacza spełnienie sztandarowej obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé" - informował wcześniej rząd.

Świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 75 lat nabędą uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym obwieszczeniem przez ministra zdrowia. Pierwszy wykaz minister zdrowia ustali nie później niż do 1 września 2016 r. Produkty wymienione w tym wykazie objęte będą refundacją, podało CIR.

Lista leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla tej grupy pacjentów będzie stopniowo rozszerzana. Starszym osobom bezpłatne leki i wyroby medyczne będą mogli przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Specustawa na ŚDM

Za przyjęciem specustawy w sprawie Światowych Dni Młodzieży głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciw, żaden parlamentarzysta nie wstrzymał się. 19 posłów wzięło udziału w głosowaniu. Zaakceptowane przez Sejm regulacje mają ułatwić organizację wizyty papieża Franciszka w Krakowie w lipcu 2016 roku. Jak argumentowali wnioskodawcy, przyjęcie ustawy było konieczne, ponieważ w odniesieniu do imprez religijnych nie mają zastosowania przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wśród najważniejszych poprawek przyjętych przez posłów jest wprowadzenie rozdziału kompetencji pomiedzy organizatorów, czyli Kościół, a wojewodę.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016 roku w Krakowie. Organizatorem zjazdu młodzieży jest Archidiecezja Krakowska. Początkowo planowano, że, ma ona przygotować do dnia 15 maja 2016 roku plan zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i przesłać go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W planie zawarte miały być m.in. przewidywane zagrożenia, opis sposobu identyfikacji uczestników oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za kontakt z państwowymi służbami.

Posłowie stwierdzili jednak, że odpowiedzialność w tym zakresie należy podzielić między Kościół i wojewodę. Dlatego też została przyjęta poprawka, zgodnie z którą za opracowanie planu zabezpieczenia ma odpowiadać wojewoda w porozumieniu z organizatorem.

W myśl specustawy policja do końca sierpnia 2016 roku będzie mogła gromadzić i przetwarzać dane o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne służby i instytucje oraz organy ścigania innych państw. Policja będzie mogła także sprawdzić wolontariusza, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto Straż Ochrony Kolei od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 Straż Ochrony Kolei otrzyma prawo do przeszukiwania bagażu podróżnych.

Zabezpieczenie od strony medycznej zapewni uczestnikom wojewoda małopolski. W ustawie zapisano, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę - w uzgodnieniu z ministrem zdrowia - publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

PKP PLK SA jako instytucja odpowiedzialna za przewóz kolejowy uczestników otrzymała prawo do organizowania przewozu okazjonalnego oraz zmian w rozkładzie jazdy, które jednak muszą być ogłoszone na 14 dni wcześniej.

Rząd specustawą chce zobowiązać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do przygotowania wykazu dróg zalecanych dla uczestników ŚDM oraz monitorowania natężenia ruchu na drogach i informowania o nim na stronie internetowej.

Pozostałe ustawy

W piątek Sejm przyjął także nowelizację Karty Nauczyciela. Zakłada ona zniesienie tzw. godzin karcianych oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, polegające m.in. na  rozszerzeniu na wszystkich wymogu niekaralności. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 307 posłów, 130 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Likwidacja "godzina karcianych" była wcześniej zapowiadana przez PiS.

Sejm głosami 399 posłów przyjął także nowelizację ustawy o obrocie materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego, takimi jak fajerwerki. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie producentom swobodnego dostępu do unijnego rynku.

sejm.gov.pl, CIR, Wprost.pl

 17

Czytaj także