Papież dzieli polski Kościół

Papież dzieli polski Kościół

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pod koniec lutego oczekuje się decyzji Jana Pawła II w sprawie zmian w strukturze administracyjnej polskiego Kościoła. Będzie to m.in. utworzenie dwóch nowych diecezji.
Według nieoficjalnych informacji, obok przekształcenia archidiecezji łódzkiej w  metropolię, papież ma utworzyć dwie nowe diecezje: bydgoską i świdnicką. Ta ostatnia powstanie z części metropolii wrocławskiej. Dekret wykonawczy dotyczący tych zmian wejdzie w życie 25 marca tego roku. Będzie to dokończenie realizacji bulli papieskiej "TOTUS TUUS POLONIAE populus" z 25 marca 1992 r. dotyczącej podziału administracyjnego Kościoła w Polsce.

Zmiany są zgodne z duchem bulli papieskiej -  mniejsze diecezje pozwalają biskupom lepiej nią zarządzać i być bliżej wiernych. Zmiany te, jak podkreśla się w środowiskach kościelnych, nie pociągną za sobą kosztów finansowych. W Świdnicy jest bardzo dobra infrastruktura kościelna i odpowiednio duży kościół, który może zostać podniesiony do rangi kościoła katedralnego. Diecezja nie  musi też posiadać własnego seminarium diecezjalnego, gdyż alumni mogą się kształcić w pobliskim Metropolitalnym Seminarium duchownym we Wrocławiu; podobnie jest w przypadku Bydgoszczy.

Jak twierdzi PAP, powołując się na nieoficjalne informacje z wiarygodnego źródła, w  najbliższym czasie nie są przewidziane zmiany na stolicach metropolitalnych w Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie. Kierujący tymi diecezjami osiągnęli już wiek emerytalny.

Papież zazwyczaj przedłuża wiek emerytalny kardynałom o 2-3 lata, a  niekiedy nawet do 80 roku życia; jest to uzależnione przede wszystkim od stanu zdrowia kardynałów. Dlatego też nie została przez papieża dymisja złożona przez kardynała Franciszka Macharskiego, który skończył już 75 lata. Jan Paweł II przyjął natomiast dymisję dotychczasowego metropolity wrocławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza (skończył 75 lat w październiku ubiegłego roku) i we Wrocławiu prawdopodobnie dojdzie do zmiany jeszcze w tym roku.

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku Jan Paweł II będzie musiał obsadzić diecezje: legnicką (obecnie bp. Tadeusz Rybak), łowicką (bp Alojzy Orszulik), metropolię warmińską (abp Edmund Piszcz) i  diecezję warszawsko-praską (bp Kazimierz Romaniuk) ze względu na  wiek emerytalny biskupów ordynariuszy tych diecezji. Nie nastąpi to jednak w najbliższych miesiącach.

Po ogłoszeniu nowych diecezji i nowych nominacji biskupich, najważniejszym wydarzeniem w Kościele katolickim w Polsce będzie wybór nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, gdyż prymas Polski kardynał Józef Glemp nie może już - zgodnie ze  statutem Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską 1997 r. - ubiegać się o tę funkcję. Statut mówi, że  funkcję przewodniczącego biskup ordynariusz może sprawować najwyżej przez dwie pięcioletnie kadencje. Z całą pewnością kardynał Glemp zachowa dożywotnio tytuł prymasa Polski.

Wybór nowego przewodniczącego nastąpi na najbliższym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, 17 i 18 marca.

Najpoważniejszymi kandydatami na stanowisko przewodniczącego, o  których mówi się w kręgach kościelnych są: obecny wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski metropolita przemyski abp Józef Michalik, biskup płocki Stanisław Wielgus, metropolita poznański Stanisław Gądecki i bp Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź. Świadczyć ma o tym m.in. fakt, że biskupi Głódź i Wielgus oraz abp Gądecki ostatnio weszli do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

em, pap

 0

Czytaj także