Polska na krańcu Rosji

Polska na krańcu Rosji

Dodano:   /  Zmieniono: 
W syberyjskim Irkucku otwarto polski konsulat. Jest to położona najdalej na wschód placówka konsularna RP na terenie byłego Związku Radzieckiego.
W ceremonii wzięli udział polski wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Załucki i gubernator obwodu irkuckiego Borys Goworin. Obecny był również ambasador RP w Moskwie Stefan Meller oraz przedstawiciele miejscowych władz rosyjskich.

Konsul w Irkucku pełni obowiązki od 2001 roku, ale do tej pory czekał na udostępnienie mu budynku.

"Placówka wykonuje głównie funkcje konsularne, przede wszystkim wydaje Rosjanom wizy, jednak nastawieni jesteśmy także na współpracę z miejscowymi organizacjami polonijnymi" - powiedział konsul Stanisław Sokół.

Okręg konsularny, który podlega irkuckiemu konsulowi, to terytoria obwodów: irkuckiego i czytyńskiego, Kraju Krasnojarskiego oraz republik autonomicznych: Buriacji i Tuwy. Terytorium okręgu jest kilkanaście razy większe niż obszar Polski.

Obwód irkucki to przede wszystkim jedno z największych skupisk rosyjskiej Polonii - trzecie po Moskwie i Petersburgu. W czasie spisu powszechnego narodowość polską w blisko 3-milionowym okręgu zadeklarowało co prawda zaledwie około 3 tys. osób, jednak realnie liczbę osób w różnym stopniu przyznających się do polskości ocenia się na 30 tys.

Irkuck - tradycyjne miejsce zsyłek po powstaniu styczniowym, a na przełomie XIX i XX wieku także chłopskiej emigracji z cierpiącego na głód ziemi Królestwa Polskiego - jest miejscem, gdzie trwa aktywne życie kulturalne miejscowej Polonii.

Przynależność do różnego typu organizacji polonijnych deklaruje 1,5 tys. osób, prężnie działa chór polonijny, od 2000 roku przy udziale resortu edukacji narodowej trwa co roku nabór studentów na  polskie uczelnie.

oj, pap

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====
 0

Czytaj także