Dziennikarz vs polityk

Dziennikarz vs polityk

Rozpoczął się proces o ochronę dóbr osobistych, wytoczony przez dziennikarza "Wprost" Jarosława Jakimczyka b. ministrowi Skarbu Państwa Wiesławowi Kaczmarkowi.
Jakimczyk zarzuca Kaczmarkowi, że jego wyrażona publicznie sugestia, iż jeden z jego tekstów powstał na zamówienie i miał w istocie charakter promocyjny, zaszkodziła mu w  życiu zawodowym.

W 2000 roku Jakimczyk opisywał wówczas w "Życiu" udaremnione w  ostatniej chwili starania pewnego kongijskiego hochsztaplera o wizytę u prezydenta. W artykule wspomniał także o niekorzystnej umowie KGHM Polska Miedź na wydobycie surowców w Kongu. W październiku 2002 roku Jakimczyk - tym razem w "Rzeczpospolitej" - napisał o nietrafionych transakcjach KGHM w Kongu.

Po tej publikacji Kaczmarek, ówczesny minister Skarbu Państwa, w prywatnej telewizji TVN 24 powiedział: "Nie wiem, czy mamy do czynienia z rzetelną informacją dziennikarską, czy z wykonaniem po raz wtóry zadania, które już raz zostało opłacone". Powołał się na  umowę o kształtowaniu dobrego wizerunku, zawartą między KGHM Polska Miedź i związaną z "Życiem" spółką Art Media. Zdaniem Kaczmarka, mimo że tekst Jakimczyka nie przedstawiał KGHM pozytywnie, został potraktowany jako wykonanie umowy. Według niego, Jakimczyk, pisząc tekst, mógł nie wiedzieć o umowie.

Jakimczyk, obecnie piszący dla tygodnika "Wprost", mówił o niechęci i nieufności dziennikarzy, z jaką spotkał się po wypowiedzi Kaczmarka. Z tego powodu redakcja "Rzeczpospolitej" odstąpiła od zamiaru zatrudnienia go i bez stałej pracy pozostawał do maja ubiegłego roku.

Dziennikarz i jego pełnomocnik wystąpili o przedstawienie przez pozwanego umowy zawartej przez KGHM i Art Media oraz o powołanie na świadków kilku przedstawicieli redakcji "Rzeczpospolitej", w  tym jej redaktora naczelnego, który ma nagranie z wypowiedzią Kaczmarka.

Strony nie wykluczają ugody. Następna rozprawa odbędzie się 25 maja.

em, pap

Czytaj także

 0