Pa, Leszku...

Pa, Leszku...

Dodano:   /  Zmieniono: 
44 proc. Polaków z zadowoleniem przyjęło zapowiedź rezygnacji Leszka Millera ze stanowiska premiera. Niezadowolenie z tego powodu wyraziło 4 proc. badanych - wynika z najnowszego sondażu CBOS-u.
Zapowiedź dymisji premiera z nadzieją przyjęło 35 proc. ankietowanych. 34 proc. zareagowało obojętnością, a 15 proc. -  obawą.

Dwie trzecie Polaków (66 proc.) jest zdania, że najważniejszą przyczyną spadku poparcia dla rządu Millera i dla samego premiera była korupcja i afery kryminalne wewnątrz Sojuszu. Niemal połowa badanych (49 proc.) uważa, że powodem spadku popularności rządu jest utrzymywanie się wysokiego bezrobocia. Ponad jedna czwarta ankietowanych (28 proc.) uważa, że rząd utracił zaufanie, bo nie spełnił obietnic, 22 proc. jest zdania, że przyczyną spadku poparcia jest arogancki styl rządzenia, tyle samo badanych ocenia, że przyczynił się do tego brak sukcesów w dziedzinie gospodarczej.

Co piąty ankietowany (20 proc.) uważa, że rządowi zaszkodziła afera Rywina, 19 proc., że spadek notowań spowodowały konflikty i  podziały w SLD, 14 proc., że liczba zwolenników rządu spadła z  powodu konieczności oszczędności związanych z planem Hausnera, a  11 proc. jest zadania, że spowodowało to zaangażowanie militarne Polski w Iraku. 9 proc. Polaków upatruje przyczyn spadku notowań rządu w niedostatecznej skuteczności w negocjacjach z UE.

71 proc. Polaków uważa, że najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest jak najszybsze przeprowadzenie wcześniejszych wyborów parlamentarnych i wyłonienie rządu spośród zwycięskich ugrupowań. 10 proc. twierdzi, że należy teraz utworzyć nowy rząd na bazie obecnej koalicji SLD-UP.

Za przedterminowymi wyborami niemal powszechnie opowiadają się zwolennicy PiS i LPR (odpowiednio 94 i 96 proc.), nieco rzadziej takie rozwiązanie popierają sympatycy Samoobrony i PO (odpowiednio 87 i 85 proc.). Zwolennicy SdPl i SLD najczęściej twierdzą, że  powinien powstać nowy rząd z udziałem koalicji SLD-UP ( odpowiednio 47 i 49 proc.), choć w elektoracie SdPl minimalnie bardziej powszechny jest pogląd, że powinny odbyć się jak najszybsze wybory - twierdzi tak 48 proc. popierających tę partię.

Idea utworzenia teraz rządu koalicji SLD-UP jest bliska także części zwolenników PSL (38 proc.). Elektorat PSL to trzecia grupa, w której poparcie dla rządu dotychczasowej koalicji jest dwucyfrowe.

Badanie przeprowadzono między 2 a 5 kwietnia na 993-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

sg, pap

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====
 0

Czytaj także