Tyle samo na naukę

Tyle samo na naukę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nie mniej niż 2,9 mld zł z budżetu na 2005 r. przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o zasadach finansowania nauki.
Ustawa dostosowuje sposób finansowania nauki do nowych warunków, związanych m.in. z akcesją Polski do UE.

Minister nauki Michał Kleiber potwierdził, że budżetowe wydatki na naukę w przyszłym roku utrzymają się na poziomie nie niższym niż w roku obecnym (2,9 mld zł).

Przewidziane w ustawie zmiany mają ułatwić wykorzystanie środków na badania i rozwój, pochodzących z unijnych funduszy strukturalnych i funduszy spójności, z inwestycji offsetowych i programów badawczych UE.

em, pap

Czytaj także

 0