Platforma się kurczy

Platforma się kurczy

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się we wrześniu, zwyciężyłaby Platforma Obywatelska z 19-proc. poparciem. W stosunku do sierpnia poparcie dla PO spadło o 7 proc. - wynika z sondażu TNS OBOP.
19 proc. poparcia dałoby PO, w Sejmie 104 mandaty

Drugie miejsce zajęłaby Liga Polskich Rodzin - 15 proc. (wzrost o  3 proc.), co dałoby 94 mandaty , a trzecie Samoobrona - 14 proc. (wzrost o 4 proc.) i 84 mandaty.

Na czwartym miejscu w rankingu znalazłoby się - według OBOP -  Prawo i Sprawiedliwość, z 12-proc. poparciem i 64 mandatami. Piąte miejsce w sondażu zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej. Głosowanie na tę partię zadeklarowało 9 proc. respondentów, co daje 49 mandatów. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze tylko dwie partie z  takim samym poparciem: Polskie Stronnictwo Ludowe (6 proc. i 32 mandaty) oraz Socjaldemokracja Polska (6 proc. i 31 mandatów).

Notowania PiS nie zmieniły się w stosunku do sierpnia; na tym samym poziomie utrzymało się również poparcie dla SdPl. O 5 punktów proc. więcej respondentów - w stosunku do sierpniowego sondażu - zadeklarowało zamiar głosowania na SLD, a o 2 punkty proc. wzrosły notowania PSL.

Podziału głosów - jak informuje OBOP - dokonano przy założeniu, że przedstawiciele mniejszości niemieckiej uzyskają 2 mandaty. Różnica w liczbie mandatów przyznanych PSL i SdPl, które uzyskały tyle samo procent poparcia w badaniu, wynika z uwzględnienia rezultatu z miejscem po przecinku.

Spośród pozostałych uwzględnionych w sondażu partii, Unia Wolności oraz partia Centrum (ugrupowanie prof. Zbigniewa Religi) uzyskały po 3 proc. poparcia - tyle samo co przed miesiącem.

Unia Pracy, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Polska Partia Socjalistyczna oraz Centrolewica RP zdobyły po 2 proc. głosów. W  przypadku UP oznacza to 1 punkt proc. wzrostu, KPEiR utrzymała notowania na poprzednim poziomie, PPS zdobyła o 2 punkty proc. większe poparcie, a CRP straciła 2 punkty proc.

Inne ugrupowania, o które zapytał OBOP, uzyskały poparcie poniżej 2 proc. 16 proc. ankietowanych (o 2 punkty proc. więcej niż w  sierpniu) nie zdecydowało, na którą partię zagłosowaliby.

Gotowość wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało łącznie 51 proc. ankietowanych - 27 proc. zdecydowanie chciałoby zagłosować, 24 proc. raczej wzięłoby udział w wyborach.

Łącznie 44 proc. badanych nie poszłoby głosować: 15 proc. raczej by tego nie zrobiło, a 29 proc. zdecydowanie nie. Zdania w kwestii udziału w głosowaniu nie wyraziło 5 proc. respondentów.

Sondaż zrealizowano w dniach 2-5 września na reprezentatywnej, losowej, 947-osobowej, ogólnopolskiej próbie osób od 18 roku życia.

ss, pap

Czytaj także

 0