Pentor: Platforma rośnie w siłę

Pentor: Platforma rośnie w siłę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Według najnowszego badania Pentora, rośnie poparcie dla PO; na początku września wyniosło ono już 30-proc. Podobne badania CBOS i TNS OBOP wskazały odpowiednio 25 i 19 proc.
Zastanawiają te rozbieżności, tym bardziej, że różnice w poparciu innych partii w wynikach badań tych dwóch ostatnich ośrodków mieściły się w granicach błędu statystycznego.

Z sondażu Pentora wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku września, w Sejmie znalazłyby się - Platforma Obywatelska, PiS, LPR, Samoobrona, SLD, PSL i SdPl .

W przeprowadzonym w dniach 11-13 września 2004 r. na1000-osobowej reprezentatywnej próbie Polaków badaniu, Platforma Obywatelska uzyskała 30-procentowe poparcie, PiS - 15-procentowe, za LPR - opowiedziało się 14 proc. badanych, a za Samoobroną -12 proc. Na SLD głosowałoby 6 proc. Polaków, zaś na PSL i SdPl, po 5 proc.

Poza parlamentem znalazłyby się m.in. Unia Pracy, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - po 3 proc. oraz Unia Wolności - 2 proc. poparcie.

W porównaniu z poprzednim, sierpniowym badaniem, największy wzrost poparcia zanotowała PO - o 5 pkt proc. Notowania PiS wzrosły o 1 pkt proc.; Samoobrony spadły o 3 pkt proc.; SLD wzrosły o 1 pkt proc.; SdPl spadły o 1 pkt proc. Nie zmieniły się natomiast notowania LPR i  PSL.

Pentor badał też poparcie dla sposobu sprawowania władzy przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W porównaniu z ubiegłym miesiącem, wzrosło ono o 2 pkt proc. Aprobatę dla jego poczynań wyraziło 49 proc. Polaków, a 51 proc. jest niezadowolonych ze  sposobu sprawowania władzy przez głowę państwa.

W porównaniu z sierpniem o 3 pkt proc. spadło zadowolenie ze  sposobu sprawowania władzy przez premiera Marka Belkę. Poparcie dla niego wyraziło 30 proc. badanych.; szefa rządu nie popiera zaś 69 proc. respondentów.

Aż 89 proc. badanych jest natomiast niezadowolonych z pracy rządu; odmiennego zdania jest 11 proc. respondentów. Pentor zwraca uwagę, że premier Marek Belka jest lepiej oceniany od swojego rządu.

Najgorsze oceny uzyskał Sejm; jest on źle oceniany przez 91 proc. ankietowanych, a dobrze tylko przez 9 proc.

Znacznie większym poparciem w porównaniu z władzami centralnymi, cieszą się władze administracji lokalnej. 52 proc. badanych jest zadowolonych ze sprawowania władzy przez ich burmistrza lub wójta; 48 proc. popiera działania swojego starosty, a 43 proc. - wojewody.

Poparcie dla przemian ustrojowych i gospodarczych, które dokonują się od 1989 r. deklaruje 52 proc. pytanych przez Pentora (wzrost o  4 pkt proc. w porównaniu z sierpniem), przeciwną opinię wyraziło 33 proc. respondentów (spadek o 10 pkt proc.).

em, pap

 0

Czytaj także