PO, PiS, LPR

PO, PiS, LPR

Dodano:   /  Zmieniono: 
PO - 27 proc., PiS - 14 proc., LPR - 13 proc., UP i UW poniżej progu wyborczego. Takie wyniki - wg Pentora - uzyskałyby te partie, gdyby wybory odbyły się w październiku.
Niewiele mniejsze poparcie uzyskałaby Samoobrona - 12 proc., SLD - 7 proc., zaś SdPl i PSL - po 5 proc. UP z 3-procentowym, a UW z 4- procentowym poparciem znalazłyby się poza parlamentem.

W porównaniu z wrześniem PO straciła 3 pkt proc., PiS i LPR - po  1 pkt proc., Samoobrona - bez zmian, SLD zyskał 1 pkt proc., Socjaldemokracja Polska - bez zmian, PSL - bez zmian, UP - bez zmian, UW zyskała 2 pkt proc.

Pentora pytał także o poparcie dla polityki prezydenta. Według sondażu, zadowolonych ze sprawowania władzy przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego jest 48 proc. ankietowanych (spadek w porównaniu z wrześniem o 1 pkt proc.), a niezadowolonych - 52 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Zadowolonych ze sprawowania władzy przez premiera Marka Belkę jest natomiast 30 proc. ankietowanych (bez zmian), zaś niezadowolonych - 69 proc. (bez zmian). Pracę jego rządu pozytywnie ocenia natomiast 13 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.), negatywnie - 87 proc. (spadek o 2 pkt proc.).

Poparcie nadal traci Sejm. Zadowolonych z jego pracy było - według sondażu - 8 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), a niezadowolonych - 92 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Zadowolonych ze sposobu sprawowania władzy przez wojewodów było 42 proc. pytanych (spadek o 3 pkt proc.), niezadowolonych - 55 proc. (bez zmian).

Nieco lepiej wypadły władze lokalne. Zadowolonych i niezadowolonych z pracy burmistrzów i wójtów było dokładnie po 50 proc. ankietowanych (we wrześniu zadowolonych było 52 proc., niezadowolonych - 48 proc.). Zadowolonych z pracy starosty było 47 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), niezadowolonych było 52 proc. (bez zmian).

Zwolenników zmian politycznych zachodzących w Polsce było 50 proc. (spadek o 2 pkt proc.), przeciwników - 35 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-10 października 2004 roku na  1000-osobowej, reprezentatywnej próbie Polaków.

em, pap

 0

Czytaj także