Mamy nową Komisję Europejską (aktl.)

Mamy nową Komisję Europejską (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Parlament Europejski zatwierdził 25-osobową Komisję Europejską pod przewodnictwem Jose Manuela Durao Barroso.
Tym samym zakończył się trwający ponad dwa tygodnie kryzys, wywołany fiaskiem wyłonienia nowej Komisji podczas poprzedniej sesji plenarnej PE.

Za Komisją opowiedziało się 449 eurodeputowanych, przeciw głosowało 149, a wstrzymało się 82 europosłów.

"Teraz musimy zacząć pracę" - powiedział po głosowaniu Baroso. Zobowiązał się do służenia instytucjom europejskim i obywatelom zjednoczonej Europy.

Zanim Komisja podejmie obowiązki, musi być jeszcze zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej. Ustalono, że nie trzeba w tym celu zwoływać szczytu i wystarczy aprobata szefów państw członkowskich wyrażona na piśmie.

Przed głosowaniem nad Komisją, PE przyjął rezolucję mającą na celu rozszerzenie uprawnień PE w stosunku do Komisji. Przewodniczący Komisji Jose Barroso powiedział, że rezolucja ta  jest podstawą do osiągnięcia porozumienia i będzie traktował poważnie głosy krytyczne PE pod adresem członków jego ekipy.

Jeden z punktów rezolucji zobowiązuje szefa Komisji do "poważnego rozważenia" przegłosowanego przez PE wotum nieufności dla któregoś z komisarzy. Parlament chce, by przewodniczący Komisji w takiej sytuacji albo zażądał dymisji tego komisarza, albo wytłumaczył przed PE, dlaczego takiej decyzji nie podjął.

"Na pierwszy rzut oka, ta rezolucja jest dobrą podstawą do osiągnięcia porozumienia. Powinna zostać sformalizowana poprzez nowelizację porozumienia ramowego" - powiedział Barroso. Porozumienie ramowe między KE a PE określa wzajemne relacje między tymi instytucjami. Sama rezolucja nie ma mocy prawnej.

"Przeszliśmy przez uzdrawiające doświadczenie, które wzmocniło demokrację w Europie" - powiedział przed głosowaniem Barroso.

Nawiązał w ten sposób do próby sił między Komisją a Parlamentem, z której to ten ostatni wyszedł raczej zwycięsko. Przed zaplanowanym na 27 października głosowaniem Barroso wycofał się z poddania składu Komisji pod głosowanie ze względu na to, że większość europosłów wypowiedziała się przeciwko.

W następstwie Barroso dokonał kilku zmian w składzie swojej Komisji; budzącego największe kontrowersje Włocha Rocco Buttiglione zastąpił Franco Frattiniego, Ingridę Udre z Łotwy - Andris Piebalgs, zaś Węgier Laszlo Kovacs objął inne stanowisko.

ss, pap

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====
 0

Czytaj także